Umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Żabnie podpisał radomyski wójt Jan Pyrkosz 3 kwietnia 2023 roku. Inwestycja, kosztująca blisko 7 mln zł, ma być zrealizowana do kwietnia 2024 roku. Koszt zostanie pokryty głównie z dotacji pochodzącej z programu „Polski Ład”.

Kontynuowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radomyśl nad Sanem. Zadanie polega na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy typu LED, głównie przy drogach wojewódzkich. Prace realizuje bezpłatnie Rejon Energetyczny w Stalowej Woli, w ramach prowadzonej konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rok 2022 należał do udanych pod względem inwestycji drogowych w gminie Radomyśl nad Sanem. Ich zakres był bardzo szeroki. Oddano do użytku wiele odnowionych dróg służących mieszkańcom. Wykonano zadania w infrastrukturze drogowej i mostowej o wartości 11,3 mln zł., z czego dotacje stanowiły kwotę 7,6 mln zł.

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Radomyślu nad Sanem na ul. Sandomierskiej. Zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żabnie.