Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Reportaż z placu budowy, nakręcony w połowie września 2020 roku.

Drugie spotkanie członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko odbyło się 19 czerwca 2020 roku w sali widowiskowej NCK „Sokół” w Nisku. Połączono je z panelem dyskusyjnym na temat „Nisko potężnym ośrodkiem gospodarczym”. Przeprowadzona debata rozpoczęła cykl dyskusji na temat przyszłości miasta i jego rozwoju społeczno – gospodarczego. Cykl spotkań organizowany jest w ramach przygotowania projektu do Programu Rozwój Lokalny, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Generowanie coraz większej części przychodów z produktów alternatywnych, ograniczenie wpływu działalności na zdrowie konsumentów oraz realizacja zobowiązań środowiskowych i społecznych – to główne filary nowej strategii British American Tobacco, której celem ma być „lepsze jutro” [ang. A Better Tomorrow]. Strategia wdrażana jest od wiosny.

KRUS w Stalowej Woli i w całym kraju wznowił bezpośrednią obsługę interesantów. Poznajmy zasady, na jakich się ona odbywa.