Dobiegła końca inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”. Od 20 stycznia ulica będzie otwarta dla ruchu.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego podjął uchwałę o zatrudnieniu Moniki Pachacz-Świderskiej na stanowisku dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Będzie ona kierowała lecznicą przez najbliższe 6 lat.

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem wraz ze współorganizatorem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie przedświątecznej zbiorki żywności oraz środków czystości z przeznaczeniem dla osób samotnych, starszych, chorych oraz wybranych rodzin z terenu gminy.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli 11 stycznia. Członkowie Rady zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz zaopiniowali propozycję podziału środków przeznaczonych na wsparcie osób bezrobotnych w 2022 roku.