„Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich w obecnych warunkach prawnych” – to temat szkolenia, które odbyło się 30 maja 2023 roku w remizo-świetlicy w Kłyżowie.

Starosta Janusz Zarzeczny odebrał statuetkę za zajęcie przez Powiat Stalowowolski 8. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2022 rok. Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich.

Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi podczas uroczystej gali Podkarpackiej Nagrody Samorządowej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Odebrał także Nagrodę Specjalną w kategorii Inwestycja Roku dla Powiatu Stalowowolskiego.

Wiosenne porządkowanie terenów gminy Pysznica zostało zorganizowane przez władze lokalne z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich „Jastkowianki”.