Seminarium pod hasłem „Bezpieczny senior” odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Sudołach (ul. Sanowa 40) 30 września 2022 roku w godzinach 10.00 – 16.00. Zaprasza Łukasz Bajgierowicz – wójt gminy Pysznica.

Po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, Powiat Stalowowolski powrócił do organizowania Forum Pszczelarskiego, pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”. 7. edycja imprezy przyciągnęła do auli działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej prawie 300 pszczelarzy z południowo-wschodniej Polski.

Wszystko wskazuje na to, że Powiat Stalowowolski pozyska wkrótce kolejnego, krajowego partnera do współpracy samorządowej. Mowa o położonym w województwie opolskim Powiecie Nyskim.

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”