Agata Krzek, Marzena Łata, Barbara Nabrzeska, Paweł Ciołkosz oraz Jacek Bożek – będą kierowali przez najbliższe 5 lat jednostkami oświatowymi, dla których organem założycielskim jest Powiat Stalowowolski.

Uczniowie klasy 1 A i 1 B Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach wybrali się na wycieczkę do miejscowej straży pożarnej.

Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej odbyło się w szkole w Antoniowie 18 listopada 2021 roku. W klasie pierwszej naukę rozpoczęło 12 uczniów. Wychowawcą klasy jest Joanna Kozłowska.

W październiku w czterech szkołach gminy Radomyśl nad Sanem, tj. w Woli Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej, Chwałowicach i Radomyślu nad Sanem, łącznie pięćdziesięciu trzech pierwszoklasistów złożyło ślubowanie. W obecności swoich najbliższych uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.