Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej odbyło się w szkole w Antoniowie 18 listopada 2021 roku. W klasie pierwszej naukę rozpoczęło 12 uczniów. Wychowawcą klasy jest Joanna Kozłowska.

W październiku w czterech szkołach gminy Radomyśl nad Sanem, tj. w Woli Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej, Chwałowicach i Radomyślu nad Sanem, łącznie pięćdziesięciu trzech pierwszoklasistów złożyło ślubowanie. W obecności swoich najbliższych uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 15 października 2021 roku odbyła się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty. Były podziękowania, życzenia i nagrody, a także okolicznościowy koncert.

W tym roku w związku z pandemią nie zostały zorganizowane uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Powiat Stalowowolski. Dlatego też starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny za pośrednictwem Internetu przekazuje życzenia nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych.