W ramach 29 akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne. Uczniowie z klas 0-3 szkół podstawowych z terenu gminy Pysznica dowiadywali się, jak segregować śmieci i do jakiego koloru pojemnika powinny trafić: papier, plastik, metal, szkło, bioodpady i pozostałe.

Na 30 sierpnia 2022 roku radomyski wójt Jan Pyrkosz zaprosił do Urzędu Gminy najzdolniejszych uczniów, ich rodziców oraz dyrektorów szkół, aby wręczyć nagrody za osiągnięcia edukacyjne.

Blisko 4,5 tysiąca uczniów rozpoczęło rok szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. Mowa o ośmiu placówkach, w tym jednej policealnej.

80,6 % maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski z sukcesem zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. To wynik lepszy od średniej krajowej, która wyniosła 78,3 %. Szczególnie dobrze spisali się nasi licealiści.