Szymon Herdzik, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie, wziął udział w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczniowie klas czwartych technikum Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik fotografii i multimediów w ramach projektu programu Erasmus+ przebywają we Włoszech w Rimini, gdzie rozwijają swoje kompetencje zawodowe.

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyły się na terenie obiektów Stowarzyszenia ,,Przyjazna Dłoń” przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli 25 kwietnia 2023 roku. Czołowe miejsca zajęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie.

Finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym odbył się 26 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, współorganizatorami – szkoły uczestniczące w olimpiadzie, zaś koordynatorem organizacyjnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.