Symboliczny czek na kwotę 6 100 000 zł odebrał z rąk Rafała Webera, wiceministra infrastruktury, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. To pomoc przyznawana dla samorządów przez rząd, w związku z obecną trudną, sytuacją. W skali całego kraju jest to kwota w wysokości blisko 13,7 mld zł.

Umowę dotacji w kwocie 87 tys. złotych na pierwszy etap rozbudowy Domu Ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej podpisał radomyski wójt Jan Pyrkosz. Została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim 14 września 2022 roku. Dotację pozyskano za pośrednictwem Lasowiackiej Grupy Działania, której gmina jest członkiem, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Na szkolenia pod nazwą „Działalność NGO”, „Rozliczanie dotacji w NGO” i „Warsztaty pierwszej pomocy” zaprasza Łukasz Bajgierowicz – wójt gminy Pysznica. Ich miejscem będzie świetlica wiejska w Sudołach (ul. Sanowa 40), a zorganizowane zostaną w dniach 25-27 sierpnia 2022 roku.

W gminie Pysznica wnioski o dodatek węglowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica.