Wójt Gminy Pysznica zaprasza właścicieli i pracowników sklepów, lokali gastronomicznych z terenu gminy Pysznica posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na szkolenie pn.: „Porady dla sprzedawców napojów alkoholowych”które odbędzie się dnia 25 stycznia o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Sudołach, ul. Sanowa 40.

Zamieszczamy wniosek, który zainteresowany mieszkaniec gminy Pysznica musi wypełnić i złożyć, aby móc kupić węgiel po preferencyjnej cenie 1850 zł za tonę.

29 grudnia radni Rady Gminy debatowali podczas ostatniej w 2022 roku sesji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Po raz kolejny radni jednogłośnie poparli plan dochodów i wydatków gminy w bieżącym roku.

Ewa Marynowska, po 28 latach pracy samorządowej, w tym 10 na stanowisku sekretarza Gminy Radomyśl nad Sanem przeszła na emeryturę. W trakcie ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Gminy, odbytej 29 grudnia, pożegnali ją radni i władze gminy. Podziękowań i życzeń nie brakowało także dzień wcześniej, kiedy sekretarz pożegnała się z pracownikami Urzędu Gminy i wójtem.