APEL WÓJTA GMINY DO ODBIORCÓW WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘĆ W CHWAŁOWICACH I RADOMYŚLU NAD SANEM O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ.

W sali widowiskowej Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem został zamontowany nowy system nagłośnieniowy. Na zakup i montaż sprzętu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 36 tys. zł z PROW na lata 2014-2020 w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Radomyśl nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia sali widowiskowej”.

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

97,7 mln zł trafi do samorządów z terenu powiatu stalowowolskiego na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Symboliczne bony z pokaźnymi sumami wręczył samorządowcom wiceminister infrastruktury Rafał Weber.