Wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz gościł w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastkowicach. Opowiedział uczniom o pracy Urzędu Gminy i obowiązkach pełnionych na stanowisku wójta. Organizatorem spotkania był Mariusz Szewc – nauczyciel historii i wos.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie przyznał Gminie Radomyśl nad Sanem wyróżnienie „Gmina z inicjatywą sprawności”. Jest ono przyznawane gminom w Polsce, które wydatnie poprawiły poziom sprawności instytucji gminnych oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej edycji wyróżniono 53 gminy w Polsce, kolejna edycja trwa, a wyniki będą znane w przyszłym roku.

Z samorządowcami w Chwałowicach i Witkowicach spotkał się Rafał Weber – wiceminister Infrastruktury i poseł na Sejm RP. Podczas spotkania, które odbyło się 5 listopada 2021 roku, wręczył czek potwierdzający przyznanie dotacji na modernizację drogi Chwałowice – Łążek Chwałowski na kwotę ponad 1,5 mln. złotych. Jest to połowa wartości kosztorysowej inwestycji. Obejrzał także nowo wyremontowany odcinek drogi łączący Witkowice z Chwałowicami.

Prawie 87 mln zł trafi do samorządów z terenu powiatu stalowowolskiego na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Symboliczne bony z pokaźnymi sumami wręczył wójtom, burmistrzowi, prezydentowi i staroście wiceminister infrastruktury Rafał Weber.