– Będę rzecznikiem lokalnych przedsiębiorców, kupców, handlowców, osób, które w Stalowej Woli od lat prowadzą działalność gospodarczą. Jako prezydent Stalowej Woli będę kierował się lokalnym patriotyzmem gospodarczym – zapowiedział podczas prezentacji założeń programowych związanych z wspieraniem przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy kandydat na prezydenta Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny. Przedstawiony program zawiera bardzo szczegółowe działania, które zostaną wdrożone gdy Lucjusz Nadbereżny obejmie urząd prezydenta miasta.

Zarząd spółki Organika-Sarzyna, będącej częścią Grupy Chemicznej Ciech, poinformował o zawarciu porozumienia we wszystkich spornych kwestiach z funkcjonującymi w ramach spółki związkami zawodowymi.

Regionalne Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Stalowej Woli i Niska zorganizowało spotkanie z marszałkiem podkarpackim Władysławem Ortylem. Do stalowowolskiego SDK-u zaproszono osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pragnące założyć własną firmę. Dyskusja dotyczyła pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

gospodarka1Regionalne Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, obejmujące swym zasięgiem Stalową Wolę i Nisko, wybrało nowe władze. Prezesem został Sylwester Daśko, który pragnie wzmocnienia organizacji. – Musimy się rozwijać i zakładać nowe biznesy – podkreśla.