Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Radomyślu nad Sanem na ul. Sandomierskiej. Zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żabnie.

Zadanie obejmuje odnowę nawierzchni oraz wykonanie obustronnych chodników. Zadanie wykonuje PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Przebudowa realizowana jest w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Remont ma na celu poprawę jakości drogi, zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników.

Zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żabnie. Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami na długości 250 m. Prace wykonało Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Głogowa Małopolskiego. Gmina pozyskała na ten cel środki z budżetu Województwa stanowiące dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Według umowy, po przetargu, przebudowa kosztować będzie 161 tys. złotych, przy czym dotacja stanowi kwotę 110 tys. złotych. Pozostała kwota to środki własne budżetu Gminy.

G.R.

Udostępnij