Kontynuowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radomyśl nad Sanem. Zadanie polega na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy typu LED, głównie przy drogach wojewódzkich. Prace realizuje bezpłatnie Rejon Energetyczny w Stalowej Woli, w ramach prowadzonej konserwacji oświetlenia ulicznego.

W ubiegłym roku wymieniono oprawy przy głównym szlaku w Rzeczycy Długiej, Woli Rzeczyckiej, Żabnie i Antoniowie. Obecnie na kontynuację modernizacji, Gmina zakupiła kolejnych 200 lamp LED ze środków budżetu gminy. W br. wymieniono już lampy Chwałowicach i Nowinach. W planie jest jeszcze wymiana w Radomyślu i przy drogach powiatowych w Pniowie i Dąbrówce.

Wymieniane stare oprawy są energochłonne i charakteryzują się niską żywotnością źródła światła. Wymiana ulicznego oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne lampy LED zmniejszy rachunki za energię elektryczną co najmniej o połowę, co ma duże znaczenie także w aspekcie budowy przez Gminę nowych i potrzebnych ze względów bezpieczeństwa odcinków oświetlenia ulicznego (w ubiegłym roku w Rzeczycy Okrągłej i Chwałowicach – Wygodzie) natomiast w tym roku, wg planu, nowe punkty oświetlenia powstaną m.in. w Chwałowicach – Grudzy, na osiedlach w Musikowie, Kępie Rzeczyckiej oraz Woli Rzeczyckiej.

P.C.