Wójt Gminy Pysznica zaprasza na uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości.

Spotkanie podsumowujące Inicjatywę „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19” odbyło się 28 października 2021 roku w Miejscu Aktywności Lokalnej – klubie „Wesoła Gromadka”, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w ramach środowiskowej pracy socjalnej. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023. Głównym jej założeniem był wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej, w szczególności z Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.

9 000 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, otrzymała Gmina Pysznica.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już po raz czwarty przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy” – Edycja 2021 – SAMOTNY, ALE NIE SAM. Po sukcesie lat ubiegłych placówka podejmuje się jej kontynuacji. Z uwagi na pandemię COVID – 19 forma inicjatywy opierać się będzie na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.