Podczas sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 15 czerwca 2022 roku, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu było najważniejszym punktem obrad. I Rada Powiatu była w nim wyjątkowo zgodna – wszyscy, czyli 23 radnych, głosowało „za”.

Ponad 200 osób wzięło udział w akcji bezpłatnych badań dermatoskopowych dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego, zorganizowanych przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

Starosta Janusz Zarzeczny odebrał statuetkę za zajęcie przez Powiat Stalowowolski wysokiego – 7. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2021 rok. Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich. O tym, że Powiat Stalowowolski znalazł się w finałowej dziesiątce, było wiadomo już na początku tego roku. Ale oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek laureatom odbyło się w dniach 8-9 czerwca w Mikołajkach, podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Na IV Piknik Rodzinny zaprosiła mieszkańców Publiczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie. Impreza odbyła się 1 czerwca 2022 roku na placu szkolnym.