Z KAZIMIERZEM SKÓRĄ, wójtem gminy Grębów, rozmawia PIOTR JACKOWSKI

Z MARIANEM GRZEGORZKIEM, wójtem gminy Gorzyce, rozmawia PIOTR JACKOWSKI

tbg1W tym roku budżet państwa dofinansuje zadanie pod nazwą "Remont mostu na rzece Trześniówce w ciągu drogi gminnej nr 100140R Sokolniki – Młynarska – Błonie w miejscowości Trześń w km 2+028".