W budynku szkoły podstawowej w Woli Rzeczyckiej trwają intensywne prace budowalne i adaptacyjne związane z utworzeniem żłobka. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma „Invest” z Nowosielca.

Aktualnie wydzielona została część przeznaczona na żłobek i przygotowana podbudowa pod miejsca postojowe i drogę dojazdową. Prowadzone są też prace przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Zgodnie z projektem, zostanie utworzonych 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Na realizację zadania Gmina, na wniosek wójta, pozyskała dotację z programu „MALUCH+ 2022-29” w wysokości 814 tys. zł. Z tej kwoty 604 tys. zł przeznaczone jest na utworzone miejsc opieki. Z pozostałej części kwoty dotacji finansowane są prace budowalne i adaptacyjne pomieszczeń na parterze budynku pod potrzeby żłobka, który będzie umiejscowiony obok funkcjonującego już przedszkola.

Zakończenie zadania ma nastąpić w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy, które odbyło się 27 lutego tego roku. Uruchomienie żłobka planowane jest na 1 września.

P.C.

Fot. R.D.