2 lutego 1944 roku Niemcy zamordowali bestialsko blisko 1 300 osób, w tym około 300 dzieci z sześciu wsi z regionu: Borowa, Łążka Zaklikowskiego, Łążka Chwałowskiego, Szczecyna, Wólki Szczeckiej i Karasiówki. Był to odwet okupanta za współpracę mieszkańców tych miejscowości z partyzantami.

W Borowie, w Gminie Annopol uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji pomordowanych, a następnie uczestnicy zgromadzili się przy mogile zbiorowej ofiar pacyfikacji Borowa i okolic. Odśpiewany został hymn państwowy, pomodlono się także w intencji pomordowanych. Obchody te uświetnił występ zespołu Borowiacy oraz 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana.

W zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Borowie spoczywa 806 osób. Kolejne zbiorowe mogiły tragicznie poległych znajdują się na cmentarzach w Łążku Chwałowskim i w Łążku Zaklikowskim.

Tu także w 80. rocznicę pacyfikacji odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św., a następnie złożono kwiaty przy zbiorowych mogiłach.

W tych patriotycznych wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu stalowowolskiego: starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys i radna Leokadia Gugała.

P.S.