Jak informuje Wójt Gminy Pysznica, na leśnym terenie sołectwa Jastkowice – Radeczyna ćwiczyć będą niżańscy terytorialsi. Szkolenie odbędzie się 28 i 29 maja 2022 roku.

Udostępnij