W tym roku będzie kontynuowana rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chwałowicach. Niebawem na terenie stacji rozpocznie się kolejny etap z zaplanowanych prac związanych z uruchomieniem trzech nowych studni głębinowych. Rozstrzygnięty został właśnie przetarg na wybór wykonawcy robót, których koszt został wyceniony na blisko 450 tys. zł.

Zakres prac obejmuje: wykonanie kompaktowej obudowy wraz z montażem pompy głębinowej, wykonanie głowicy, armatury pomiarowo-zaworowej, sieci wody surowej dla trzech studni. Ponadto wykonane będzie zasilanie energetyczne i sterowanie pracą pomp studni oraz przeprowadzona rozbudowa rozdzielni głównej w budynku SUW. Wykonawcą robót będzie, wyłoniona w drodze przetargu, firma BPP-INŻ. Sp. z o.o. z Jarosławia, a termin realizacji inwestycji upływa 31 października 2022 roku.

Dotychczas na SUW w Chwałowicach wykonano odwierty trzech nowych studni głębinowych i zadaszenie na istniejącym zbiorniku wody czystej. W dalszym etapie modernizacja będzie obejmowała dobudowę dwóch zbiorników wody czystej o powierzchni 200 m3 każdy, dobudowę żelbetowego zbiornika reakcji o powierzchni 100 m sześc. oraz nowego obiektu budowlanego dla dodatkowych filtrów. W planie jest także zamontowanie nowego układu technologicznego filtracji II stopnia, instalacji elektrycznej oraz zwiększona automatyka i wizualizacja stacji.

Warto przypomnieć, że rozbudowa obejmuje także drugą SUW w Radomyślu. Tutaj dotychczas wykonano odwiert studni, kompaktową obudowę studzienną, montaż pompy głębinowej, zasilanie energetyczne studni i jej sterowanie. Wybudowano też rurociąg wody surowej ze studni do stacji. W planie jest jeszcze dobudowanie dwóch zbiorników wody czystej i zbiornik reakcji o powierzchni 300 m3. Zwiększone będzie zautomatyzowanie funkcjonowania i wizualizacja pracy całej stacji.

Potrzeba rozbudowy obydwu stacji wynika ze wzrostu liczby przyłączy do sieci wodociągowej dla nowych budynków powstających na terenie gminy. Ma to na celu zapobieżenie w przyszłości deficytowi uzdatnianej wody i zapewnienie jej w jak najlepszej jakości. Ze względu na szeroki zakres prac i wysoki koszt wykonania, rozbudowa stacji została rozłożona na kilka lat. Na jej przeprowadzenie Gmina pozyskała, na wniosek wójta Jana Pyrkosza, znaczące środki zewnętrzne. Była to kwota 900 tys. zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w ubiegłym roku Gmina otrzymała 6 mln zł. z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, z przeznaczeniem na rozbudowę SUW. Na rozbudowę stacji gmina uzyskała pozwolenie na budowę, co umożliwia organizację przetargu na wybór wykonawcy na rozbudowę obu obiektów.

P.C.

 

Udostępnij