Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie odbyło się 28 sierpnia 2021 roku. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju w Antoniowie. Słoneczna pogoda, atrakcje dla dzieci sprzyjały miłemu spędzeniu czasu.

Spotkanie otworzył prezes stowarzyszenia Janusz Wrona, który powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: wójt gminy Jan Pyrkosz, zastępca wójta Izabela Szałaj, ks. proboszcz Marek Mazur, dyrektor GCK Teresa Lachowska, radna powiatu Leokadia Gugała, radni gminni: Lucyna Jurkiewicz i Tomasz Budziło, sołtysi, panie z KGW w Antoniowie, strażacy z OSP w Antoniowie na czele z prezesem jednostki Mariuszem Kosińskim, rodzice, uczniowie i mieszkańcy.

Janusz Wrona przedstawił historię powstania placu zabaw i złożył serdeczne podziękowania organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym za wsparcie finansowe projektu oraz bezinteresowną pomoc i udział w pracach przy budowie obiektu. Podziękowania trafiły do: wójta Jana Pyrkosza, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołectwa Antoniów, sołectwa Dąbrówka Pniowska, sołectwa Pniów, Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Dąbrówka Pniowska „ZGODA”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Orzechów, Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Pniów „OdNowa”, szkoły w Antoniowie, GCK w Chwałowicach, KGW w Antoniowie, OSP w Antoniowie, firmy „Piach – Trans” Marcin Bałdos, firmy usługowej „Remo” Renata Wrona.

Prezes szczególnie wyraził wdzięczność tym, którzy w ramach wolontariatu przyczynili do powstania placu i uczestniczyli w pracach społecznych. Podziękowania otrzymali: Kazimierz Wrona, Marek Wrona, Agnieszka Wrona, Bartek Wrona, Dariusz Mokijewski, strażacy: Paweł Kurkiewicz, Sylwester Środek, Krzysztof Duma, Karol Jędral, Tomasz Chyła, Marcin Kurkiewicz, Michał Saładiak, Mateusz Kurkiewicz. Ponadto podziękowania przyjęli: Krystian Wrona, Grzegorz Bałdos, Magdalena Stefanowska oraz dzieci, które brały udział w sadzeniu krzewów.

W swoim wystąpieniu wójt Jan Pyrkosz złożył podziękowania i gratulacje prezesowi za podjętą inicjatywę, w ramach której powstał piękny i nowoczesny plac zabaw. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się do projektu i pogratulował pomysłu, który zyskał wielu przyjaciół. Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż takie oddolne inicjatywy, realizowane w ramach współdziałania, są niezmiernie ważne dla dobra społeczności lokalnej i zawsze otrzymują wsparcie Gminy. Podkreślił, że wykonany projekt może być wzorem do naśladowania, dobrym przykładem i inspiracją dla innych, licznych na terenie gminy, organizacji i sołectw.

Głównym punktem spotkania było otwarcie placu zabaw. Wstęgę przecięła dwójka najmłodszych uczestników wydarzenia przy pomocy prezesa Janusza Wrony, wójta Jana Pyrkosza, Kazimierza Wrony i radnej Leokadii Gugały.

Ks. proboszcz Marek Mazur odmówił modlitwę i poświecił nowy obiekt. Później dzieci mogły po raz pierwszy zapoznać się z placem i zamontowanymi na nim kolorowymi urządzeniami. Była zabawa i miłe spędzanie czasu na placu zabaw. Podczas imprezy dzieci mogły skorzystać jeszcze z innych atrakcji, m.in. z dmuchańców czy malowania na przeźroczystej foli, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Antoniowie.

Budowa placu zabaw została zrealizowana przez Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju w Antoniowie, które wykonało zadanie pn. „Moja mała ojczyzna jest najpiękniejsza” w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna” – 2020 Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego oraz Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”. Projekt obejmował: wykonanie ogrodzenia i chodnika, montaż urządzeń zabawowych i nawierzchni zabezpieczającej przed upadkiem, a także toalety przenośnej, ławek, stołu, stojaka na rowery, kosza na śmieci oraz zasadzenie krzewów.

Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczył 175 tys. zł. (w tym wkład niefinansowy osób pracujących bez wynagrodzenia w ramach wolontariatu – 48 tys. zł.) Stowarzyszenie PANDOZ na realizację zadania, oprócz wniesionych własnych funduszy, pozyskało dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego, 20 tys. zł. z Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”. Inwestycja stała się faktem również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z GKRPA oraz sołectw i stowarzyszeń z obwodu szkoły.

Serdecznie gratulujemy inicjatorom tak dobrego pomysłu. Takie zaangażowanie się w sprawy lokalnej społeczności wymagało od inicjatorów zrozumienia bieżących potrzeb, a także poczucia estetyki danego miejsca. Powstały plac jest kolejnym elementem zagospodarowania terenów obok szkoły, kompleksu boisk, Domu Kultury z biblioteką oraz znajdującego się nieopodal ośrodka zdrowia.

P.C.

 

Chwila otwarcia i poświęcenia nowego placu zabaw w Antoniowie

Udostępnij