Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020. 19 maja 2014 roku odbyła się w miejscowym Urzędzie Gminy konferencja prasowa, rozpoczynająca proces szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. – Mam nadzieję, że Strategia powstanie przed końcem tej kadencji samorządu i obecna Rada Gminy przyjmie ją – mówi Marian Grzegorzek, wójt gminy Gorzyce.

Jakie przesłanki przemawiały za tym, by rozpocząć prace nad nową Strategią? – Kluczową sprawą jest nowy okres programowania na lata 2014-2020 oraz potrzeba ujednolicenia lokalnej polityki na poziomie gminy z polityką regionalną – wyjaśnia Witold Pycior, dyrektor ds. funduszy unijnych Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spójność w tej materii jest wymogiem postawionym przez Unię Europejską.
Dyrektor akcentuje, że 13 lipca 2011 roku przyjęta została Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Jej wprowadzenie narzuciło nowy model polityki regionalnej w Polsce. To właśnie na tym modelu zostanie oparta Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020. Będzie ona równocześnie spójna z przyjętą już Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz dokumentem programowym Unii Europejskiej „Europa 2020”.
Każdy mieszkaniec gminy Gorzyce może wnieść swój wkład w przygotowywanie gorzyckiej Strategii i wyrazić swoją opinię na ten temat. Okazją ku temu są spotkania dyskusyjne, kiedy to wszelkie uwagi zostają zapisane. Posłużą one później do konstrukcji programu obejmującego wizję rozwoju gminy. Ponadto znajdą swoje odzwierciedlenie w postaci konkretnych zadań wpisanych do Strategii. Dodatkowo Rady Sołeckie i radni mogą zgłaszać propozycje przydatnych projektów.
Kolejną formą konsultacji społecznych będzie anonimowa ankieta internetowa. – Spodziewamy się wielu odpowiedzi – wyraża nadzieję dyrektor Witold Pycior. – Pozwolą nam one ująć syntetycznie opinie mieszkańców w różnych zakresach. Interesują nas konkretne problemy i potrzeby. Pragniemy poznać potencjał tkwiący w ludziach.
Warto również wspomnieć o tym, iż Strategia będzie zawierała zapisy pozwalające na korygowanie jej w przyszłości. Wszak przyszłość jest przewidywalna tylko w pewnym stopniu. Jeśli zajdzie konieczność, zostanie zaktualizowana, a stosowne zamiany będzie musiała zatwierdzić uchwałą Rada Gminy.

PIOTR JACKOWSKI

Fot. Jackowski – Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Od lewej: wójt Marian Grzegorzek, sekretarz Jan Czech, dyrektor Witold Pyior

Udostępnij