10-lecie istnienia 3. Batalionu Inżynieryjnego świętowano w Garnizonie Nisko 8 października 2021 roku. W uroczystościach uczestniczył niżański burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

3. Batalion Inżynieryjny został sformowany w 2011 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Niżańska formacja nosi imię ppłk. Rudolfa Matuszka. Do głównych działań jednostki należą zadania ratownicze polegające m.in. na ewakuacji ludności i mienia z użyciem transporterów PTS-M oraz łodzi desantowych, zadania inżynieryjne polegające na urządzaniu przepraw mostowych, zadania rozpoznawcze polegające na prowadzeniu rozpoznania stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Batalion ma wyznaczone również zadania mobilizacyjne na czas „W”. W swoim składzie posiada Patrol Rozminowania.

Podczas uroczystości dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosław Podolski odebrał z rąk płk Artura Gruszczyka dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego proporzec rozpoznawczy. Z kolei Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk złożył na ręce ppłk Radosława Podolskiego gratulacje i podziękowania za pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Święto batalionu było także okazją do wręczenia żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostki odznaczeń i wyróżnień. Uhonorowani zostali także samorządowcy z naszego regionu.

Tradycyjnie, uroczystości zakończyły się defiladą wojskowych poddziałów. 8 października był dniem otwartym dla mieszkańców Niska. Mogli zwiedzić Garnizon, pooglądać sprzęt inżynieryjny oraz zawitać do Sali Tradycji 3. Batalionu Inżynieryjnego.

 G.N.

Fot. www.nisko.pl

 

Udostępnij