7 marca 2024 roku w hali sportowej I LO im. KEN w Stalowej Woli, odbyły się wyjątkowe zawody, wprowadzające niepełnosprawne dzieci w świat Olimpiad Specjalnych. W imprezie wzięło udział ponad 60 dzieci z 9 miast.

Organizatorami I Podkarpackiego Dnia Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych były Zespół Szkół nr 6 Specjalnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”.

– Głównym założeniem imprezy jest wprowadzanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w wieku od 3 do 12 lat, a także ich rodzin, w świat Olimpiad Specjalnych. Dzięki temu, w najlepszy możliwy sposób, czyli poprzez zabawę, dzieci zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. To wzmacnia ich poczucie własnej wartości, ale i uczy funkcjonowania w większej grupie – mówi Barbara Nabrzeska, dyrektor ZS nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

W imprezie wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych z całego Podkarpacia, w tym z: Mielca, Jasła, Ropczyc, Rudnika nad Sanem, Tarnobrzega, Frysztaka no i oczywiście Stalowej Woli. Byli również goście – z Jałowęsów (świętokrzyskie) oraz z Kozienic (mazowieckie).

Tak duże przedsięwzięcie wymagało nie tylko dużego wysiłku i zaangażowania ze strony samych organizatorów, czyli ZS nr 6 Specjalnych i stowarzyszenia „Nadzieja”, ale również wielu partnerów. A tymi było m.in. I LO im. KEN, które udostępniło halę sportową, ale też zapewniło sporą liczbę wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali kadrze „szóstki”. Przedsięwzięcie wsparło finansowo wielu sponsorów, ale też i samorządy, w tym Powiat Stalowowolski, który podczas wydarzenia reprezentował wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

– Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dzisiaj spotkać i razem bawić w gościnnych murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Pragnę podziękować pani dyrektor Barbarze Nabrzeskiej oraz całej kadrze Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy, a także wolontariuszom, sponsorom i rodzicom małych zawodników – mówił wicestarosta.

P.S.