Absolutorium za wykonanie budżetu przyjętego na 2013 rok otrzymał Julian Ozimek – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Głosowanie odbyło się na sesji Rady Miejskiej 30 czerwca 2014 roku. Ubiegłoroczne działania burmistrza radni poparli znaczną większością głosów.

– Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji dla każdego wójta, czy burmistrza – mówi Julian Ozimek, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. – Otrzymałem absolutorium bez większych zastrzeżeń, z czego bardzo się cieszę. Ale jest to zasługa wszystkich, także radnych, którzy wspierali budżet. Jestem zadowolony, bo faktycznie wykonaliśmy bardzo dobrą robotę, wszystkie zadania zostały zrobione na wysokim poziomie i to jest najważniejsze.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Nisko za 2013 rok. Radni zapoznali się także z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na głosowanie i radni większością głosów przyznali Julianowi Ozimkowi absolutorium. Za było 14 radnych, przeciw 0, a od głosu wstrzymały się 4 osoby.

ADRIAN STARZOMSKI

Fot. Adrian Starzomski – Głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Julianowi Ozimkowi

Udostępnij