W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli młodzież pod kierunkiem dyrektora Dariusza Chmielewskiego i wychowawców podejmuje wiele inicjatyw charytatywnych. Wychowawcy zwracają uwagę na to, by uwrażliwiać wychowanków na potrzeby drugiego człowieka. Pomoc, w którą zaangażowała się nasza placówka była wielowymiarowa i obejmowała osoby w różnym obszarze wiekowym od dzieci po osoby starsze.

Przez cały miesiąc listopad wychowankowie i wychowawcy naszej placówki kolejny raz zbierali słodycze, by tak jak co roku włączyć się w akcję „Mikołaj” organizowaną przez Stowarzyszenie łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach. Akcja miała na celu zrobienie paczek świątecznych dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie z okazji Bożego Narodzenia. Akcję w bursie koordynowały panie: Justyna Marut i Dorota Lubojańska – Socha.

Po zebraniu słodyczy przez młodzież bursy wolontariusze z naszej placówki udali się wraz z paniami, które koordynowały akcję do siedziby stowarzyszenia, by tam pomóc w pakowaniu paczek. W dniach 24-26.11.2023 upominki dotarły do polskiej parafii rzymskokatolickiej w Przemyślanach koło Lwowa. Obdarowane nimi dzieci były bardzo uradowane i wzruszone. W tej trudnej wojennej rzeczywistości, w której żyją każdy przejaw pamięci i życzliwości z rodzimego kraju jest czymś więcej niż tylko pomocą materialną – jest wsparciem, otuchą i zrozumieniem. Cieszy więc fakt, że młodzież ma potrzebę włączania się w takie przedsięwzięcia.

Pod koniec miesiąca listopada, a dokładnie w dniach 24 i 25 panie Magdalena Melanowicz i Justyna Kubiak we współpracy z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli zorganizowały grupę wolontariuszy, która włączyła się do ogólnopolskiej zbiórki żywności dla Banku Żywności pod hasłem “Święta godne, a nie głodne”. Nasi wolontariusze zbierali żywność i środki higieniczne w jednym ze sklepów w Stalowej Woli. Młodzież biorąca udział w akcji wymieniała się między sobą tak, by przez oba dni akcji w sklepie kwestowała określona ilość osób. Ludzie chętnie włączyli się w zbiórkę, a nasi wolontariusze zebrali w jej efekcie bardzo dużą ilość nie tylko artykułów spożywczych, ale też różnorodnych środków higienicznych przydatnych dla osób starszych. Aby wziąć udział w tej akcji nasza młodzież nie wyjechała do domów rodzinnych na weekend, ale pozostała w Stalowej Woli w celu wsparcia tej szczytnej idei. To piękny gest z ich strony. Jesteśmy im za to wdzięczni.

Cieszy fakt, że młodzież czuje potrzebę pomocy osobom starszym i mimo różnicy pokoleń potrafi pochylić się i zastanowić nad biedą, niedołężnością lub chorobą osób starszych. Dotyczą one bowiem coraz większej ilości osób w Polsce. Celem pracy wychowawczej naszej placówki poza opieką i wychowaniem jest wychowanie do wartości. A wartością samą w sobie jest drugi człowiek. Przez włączenie młodzieży w tą akcję, wychowawcy chcieli wzbudzić w niej zastanowienie się nad tym, że każdy w pewnym momencie swojego życia potrzebuje pomocy ze strony drugiego człowieka i nic nie jest w stanie tego zastąpić. Warto więc, w młodych ludziach krzewić ideę bezinteresownej pomocy, dostrzegania, że ktoś obok może być samotny i potrzebujący, a co najważniejsze, że dawane komuś dobro przynosi nam największą satysfakcję i radość. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie zawsze w dorosłym życiu będą kierowali się tą zasadą i przekażą ją swoim dzieciom.

W miesiącu grudniu nasza Młodzieżowa Rada Placówki wraz z opiekunem panią Alicją Sroka włączyła całą bursianą społeczność wraz z gronem pedagogicznym do zbiórki pieniędzy na paczki prezentowe dla mieszkańców Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Młodzież kolejny raz otworzyła swoje serca na potrzeby innych, tym razem dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Cieszy nas fakt, że mogliśmy spełnić marzenia i być powodem uśmiechu dla dzieci, które nie spędzą świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych z najbliższymi sobie osobami. Nasz bursiany Mikołaj spotkał się z wielkim entuzjazmem, szczególnie najmłodszych mieszkańców Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli, a nasze wolontariuszki śnieżynki pomagały Mikołajowi obdarowywać dzieci ich wymarzonymi prezentami. Dla obu stron była to emocjonująca i wzruszająca chwila.

Liczymy na to, że te momenty zapisały się w ich pamięci na długo i były powodem do radości. Ta akcja poza prezentami miała nieść uśmiech i bliskość drugiego człowieka. Chociaż to spotkanie miało miejsce w dniu 12.12.2023 r., to wierzymy w to, że również podczas świąt Bożego Narodzenia dzieci nadal miło wspominały ten dzień. Zabierając naszych wychowanków na spotkanie mikołajkowe chcieliśmy pokazać im to, że oni mają sytuację rodzinną, o której inni często mogą tylko marzyć i to, że warto doceniać to, co się ma każdego dnia. Liczymy na to, że młodzież biorąca udział w tym spotkaniu zapamięta je na zawsze i wyniesie z niego wiele wartości. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i wsparli to wydarzenie. Jesteśmy zbudowani otwartością wychowanków, którzy czasem rezygnowali z czegoś dla siebie, aby wesprzeć inne osoby. Każdy z nich okazał wielką życzliwość.

Podsumowując wszystkie powyższe wydarzenia możemy śmiało stwierdzić, że tworzymy razem Bursę o wielkim sercu. Dla wszystkich chcących śledzić nasze aktywności oraz wydarzenia, w które się włączamy polecamy nasze konta w mediach społecznościowych zwłaszcza na Facebooku, a są to: Edu Bursiaki oraz Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. Zachęcamy wszystkich do zaglądania na te profile, by móc stać się częścią naszej bursianej społeczności. Może pod wpływem naszych działań wasze serca też otworzą się na pomoc innym ludziom.

Justyna Kubiak

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli

Fot. Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli