Wielkanocne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich odbyło się w stalowowolskim Klubie „Emka” 23 kwietnia 2022 roku.

Kresowiacy zamieszkali w Stalowej Woli są bardzo przywiązani do pamięci i tradycji. Jednym z przejawów takiej postawy są ich spotkania, podczas których dyskutują, wspominają przeszłość, śpiewają, podtrzymują towarzyskie więzi. Tak dzieje się również w okresie wielkanocnym.

Ostatnio kresowiacy dzielili się wielkanocną radością pamiętając, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Podczas okolicznościowego spotkania prezes Witold Michalski zachęcił przybyłych do modlitwy i zainicjował dzielenie się jajkiem – symbolem nowego życia. Później dyskutowano spożywając wielkanocny barszcz i śpiewano lwowskie piosenki.

PIOTR JACKOWSKI

Zdjęcia: Piotr Jackowski


Udostępnij