Wiceminister Rafał Weber podczas ostatniej wizyty w gminie Radomyśl odwiedził Rzeczycę Okrągłą. Dokonał oględzin przebudowanego mostu na Łukawicy oraz rozmawiał o innych istotnych sprawach dotyczących miejscowości.

Przebudowa mostu wraz z odnową odcinka drogi gminnej to wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ponieważ dotychczasowa przeprawa mostowa, wybudowana ponad 40 lat temu, była w złym stanie technicznym i stwarzała zagrożenie dla korzystających z niej mieszkańców.

Inwestycja została sfinansowana ze środków rządowych. Z dotacji w kwocie 8 mln złotych, którą gmina na wniosek wójta Jana Pyrkosza otrzymała z Funduszu „Polski Ład” – 2 mln. złotych zostało przeznaczone na remont mostu na Łukawicy w Rzeczycy Okrągłej i odnowę dróg gminnych. Przebudowa mostu kosztowała 1 mln. 380 tys. zł., z czego dotacja stanowiła 962 tys. zł.. Pozostała kwota to środki własne gminy.

Obecny na spotkaniu radny Grzegorz Krawiec wyraził wdzięczność Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za pomoc i zaangażowanie w przebudowę mostu. Przekazał też podziękowania na ręce Wiceministra i Rządowi RP za programy, które wspierają finansowo m.in. gminne inwestycje drogowe.

Podczas spotkania w Rzeczycy Okrągłej Wiceminister rozmawiał z mieszkańcami o innych sprawach dotyczących sołectwa. Poruszono m.in. temat możliwości pogłębienia i uregulowania koryta rzeki Łukawica, która powoduje podtapianie domostw. Wiceminister odwiedził także miejscową remizę strażacką, gdzie rozmawiano o budowie nowej siedziby dla OSP w Rzeczycy Okrągłej, ponieważ obecnie użytkowany obiekt jest niewystarczający dla potrzeb strażaków, a także innych organizacji działających w sołectwie oraz ogółu mieszkańców.

P.C.

Fot. D.W.