Po raz 24. zakręciło się poetyckie "Wrzeciono" w Nowej Sarzynie, czyli odbyła się następna edycja Międzynarodowych Spotkań Poetów w tradycyjnym terminie 28 stycznia. Spiritus movens tego poetyckiego i muzycznego święta Roman Kostyra po raz kolejny powitał poetów i sympatyków poezji na spotkaniach, które zainicjował i niestrudzenie prowadzi. Do XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono 2018" swoje zestawy wierszy nadesłało 301. poetów z całej Polski i z 15 innych krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Szwecji, Niemiec, Rosji, Słowacji, Islandii i Grecji.

Finał konkursu odbył się tym razem w skromniejszej sali Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Prowadzący finał Spotkań, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego "Majdaniarze" Roman Kostyra stwierdził, iż tym bardziej okazale wypadnie przyszłoroczna gala na 25-lecie "Wrzeciona". Tradycyjnie sporo było w czasie tej poetyckiej imprezy muzyki i ona właśnie zainaugurowała "Wrzeciono 2018". Muzyczne występy lokalnych zespołów folklorystycznych i instrumentalno-wokalnych na czele z "Majdaniarzami" Romana Kostyry w jakiejś mierze wzbogacały uroczystość i wprowadzały do wrzecionowych rozstrzygnięć poetyckich Spotkań.

Po raz kolejny jury konkursowemu przewodniczył Kazimierz Linda ze Stalowej Woli - były prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" i członek obecnego zarządu, autor licznych opracowań wydawniczych a także kilkakrotny laureat "Wrzeciona". Wspierali go w pracach jury: Roman Kostyra, Hubert Kołtun, Anna Głuszek-Cebula i Jadwiga Zapart. Werdykt wobec tak dużej liczby uczestników wymagał sporo pracy i nie był sprawą prostą. Ostatecznie jurorzy wskazali laureatów trzech nagród głównych, siedmiu wyróżnień i siedmiu wyróżnień honorowych oraz łącznie czterech nagród specjalnych. W pierwszej kolejności zaprezentowani zostali laureaci wyróżnień honorowych, wśród których znaleźli się: Beata Sudoł-Kochan ze Stalowej Woli, Katarzyna Dąbek i Tadeusz Matyka z Jeżowego, Marcin Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, Jolanta Mach z Ożanny, Ewelina Łopuszańska z Rzeszowa i Julia Walawska z Nowej Sarzyny. Prezentacje laureatów, połączone z wręczaniem im dyplomów i nagród, wzbogacone zostały kolejnymi prezentacjami muzycznymi. Do drugiej konkursowej prezentacji przewodniczący jury Kazimierz Linda, który odczytywał kolejne części protokołu, zaprosił laureatów wyróżnień. Wśród wyróżnionych, którzy zostali sklasyfikowani tuż za laureatami nagród głównych, znaleźli się: Iwona Szetela i Katarzyna Błaszczuk z Rzeszowa, Jolanta Michna z Łańcuta, Anna Buchalska z Kutna, Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty, Renata Giża z Rakszawy i Janusz Pyziński z Podgrodzia. Większość laureatów mogła odebrać nagrody osobiście, pozostałym - zwłaszcza mieszkającym dalej od Nowej Sarzyny - zostaną one wręczone później.

Uhonorowanie kolejnej siódemki laureatów "Wrzeciona 2018" zaczęło się wręczenia nagród trzem laureatom nagrody specjalnej "Majdaniarzy". Byli nimi: Jacek Dąbek z Jeżowego, Jan Fimiarz z Wierzawic i Grażyna Sordyl z Krzemienicy. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli dla najmłodszego uczestnika konkursu otrzymał natomiast Krzysztof Dziki z Koniaczowa. Na koniec poproszeni zostali najlepsi twórcy tej edycji "Wrzeciona". Najpierw wywołana została zdobywczyni III nagrody - Agnieszka Bulicz ze Stalowej Woli, obecna prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli. II nagroda przypadła również stalowowolance i przedstawicielce władz "Witryny" - Agacie Linek. Pozostało już tylko ujawnienie zwycięzcy "Wrzeciona 2018". Okazało się, że jest nim doskonale znany we wrzecionowych kręgach od lat, mający na koncie także i konkursowe sukcesy - Józef Cupak z Wary.

Tradycją Międzynarodowych Spotkań "Wrzeciono" jest organizowanie dodatkowej, można by rzec spontanicznej rywalizacji w ramach Konkursu Jednego Wiersza, w którym mogą się zaprezentować zarówno laureaci, jak i poeci, którzy nie zostali nagrodzeni, a nawet poeci obecni na imprezie, ale niebiorący udziału w konkursowej rywalizacji. Najpierw Roman Kostyra wskazał jednak jury, które miało oceniać konkursowe prezentacje. Jego przewodniczącym został wielokrotny laureat "Wrzeciona" i zdobywca tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona - Ryszard Mścisz. Ponadto w składzie jury znaleźli się pani Stanisława Bylica z Rzeszowa, która zdobyła I nagrodę na poprzednim "Wrzecionie", i dyrektor Hubert Kołtun. Po wysłuchaniu recytacji wierszy w wykonaniu samych autorów, jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, honorując najlepszego autora utworu lirycznego i utworu w konwencji satyrycznej. Ufundowane przez senator Janinę Sagatowską statuetki przypadły Jackowi Dąbkowi z Jeżowego i Julii Walawskiej z Nowej Sarzyny.

Można mówić o sporym sukcesie dwóch środowisk literackich w czasie XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono". Pierwsze z nich to Stowarzyszenie Literackie "Witryna" w Stalowej Woli, spośród którego wywodzili się laureaci II i III nagrody - Agata Linek i Agnieszka Bulicz - oraz wyróżnienia honorowego (Beata Sudoł-Kochan). Jury konkursowemu przewodniczył zaś przedstawiciel władz "Witryny" Kazimierz Linda. Drugie środowisko, które odnotowało sukces, reprezentuje niedaleką od Nowej Sarzyny wieś Jeżowe. Po raz kolejny laury "Wrzeciona" zdobył rodzinny duet z Jeżowego: Jacek Dąbek (ojciec) i Katarzyna Dąbek (córka). Wyróżnienie honorowe przypadło zaś Tadeuszowi Matyce, które w Jeżowem jest organistą i po raz pierwszy znalazł się w gronie laureatów Spotkań. Przewodniczący jury w Konkursie Jednego Wiersza - Ryszard Mścisz, w pewien sposób łączy te dwa środowiska. Mieszka w Jeżowem i niejako patronował wcześniejszym poetyckim poczynaniom Katarzyny i Jacka Dąbków, przy tym jest od wielu lat także członkiem stalowowolskiej "Witryny".

Ostatnim akcentem "Wrzeciona 2018" była wspaniała uczta, na którą zostali zaproszeni wszyscy jego uczestnicy: laureaci, członkowie jury, goście i artyści, którzy wzbogacili poetycką rywalizację muzyką i śpiewem.

RYSZARD MŚCISZ

Fot. Archiwum Ryszarda Mścisza – Chwila wręczania nagród

Udostępnij