„NISKO mierzy wysoko” – rozmowa z Waldemarem Ślusarczykiem, burmistrzem gminy i miasta Nisko. Szeroka tematyka rozmowy dotyczy budżetu, terenów inwestycyjnych, inwestycji drogowych i oświatowych, wody, infrastruktury rekreacyjnej, niżańskiego parku, mowa jest także o rozbudowie i modernizacji Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz współpracy Niska i Stalowej Woli. Wywiad przeprowadził Piotr Jackowski 27 grudnia 2018 roku.

Z ks. CZESŁAWEM WALĄ – z którego inicjatywy budowany jest Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem – rozmawia PIOTR JACKOWSKI. Wesprzyjmy to szczytne dzieło budowy. Szczegóły w wywiadzie. Telewizja Naszego Czasu zaprasza!

Otwarcie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji odbyło się 14 września 2018 roku. Telewizja Naszego Czasu zaprasza do obejrzenia reportażu z tego wydarzenia.

II Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego był jedną z atrakcji dożynek powiatowych w Ulanowie, które odbyły się 19 sierpnia 2018 roku. Uczestniczyło w nim 15 podmiotów – kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup nieformalnych. Przygotowały nie tylko potrawy konkursowe, lecz także lokalne, tradycyjne produkty kulinarne powiatu niżańskiego. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem miłośników jadła.