Starostowie z całego województwa uczestniczyli w Konwencie Powiatów Województwa Podkarpackiego, który odbył się w Ulanowie – stolicy flisactwa polskiego w dniach 8-9 lipca 2019 roku. Zaprosił ich Robert Bednarz – starosta niżański. Omówiono tematy dotyczące inwestycji drogowych, „funduszu autobusowego”, wyceny świadczeń zdrowotnych oraz programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Posiedzenie prowadził Józef Jodłowski – przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, starosta rzeszowski.

W auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się 23 maja 2019 r. finał VIII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej "Gdy słowa dojrzewają". Zdecydowana większość laureatów przybyła wraz ze swoimi opiekunami, by osobiście odebrać nagrody. Konkurencja była mocna, bo zgłosiło się w tym roku do konkursu aż 108. młodych twórców - łącznie w kategorii poezji i prozy.

W 2018 roku, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, powstała pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która rozpoczęła swoją działalność 15 lutego. Wypożyczalnia mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030. To trzeci z kolei rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych.