W 2018 roku, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, powstała pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która rozpoczęła swoją działalność 15 lutego. Wypożyczalnia mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030. To trzeci z kolei rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych.

„NISKO mierzy wysoko” – rozmowa z Waldemarem Ślusarczykiem, burmistrzem gminy i miasta Nisko. Szeroka tematyka rozmowy dotyczy budżetu, terenów inwestycyjnych, inwestycji drogowych i oświatowych, wody, infrastruktury rekreacyjnej, niżańskiego parku, mowa jest także o rozbudowie i modernizacji Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz współpracy Niska i Stalowej Woli. Wywiad przeprowadził Piotr Jackowski 27 grudnia 2018 roku.

Z ks. CZESŁAWEM WALĄ – z którego inicjatywy budowany jest Ogólnopolski Dom dla Osób Niesłyszących im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem – rozmawia PIOTR JACKOWSKI. Wesprzyjmy to szczytne dzieło budowy. Szczegóły w wywiadzie. Telewizja Naszego Czasu zaprasza!