Zmarłego tragicznie ks. dr. Mariana Balickiego, proboszcza parafii św. Floriana w Stalowej Woli, wspomina Piotr Jackowski - redaktor naczelny Magazynu Nadsańskiego „Nasz Czas”. Ich ostatnie spotkanie odbyło się 5 marca 2019 roku rano, kilka godzin przed śmiercią kapłana.

Wywiad z ks. ZYGMUNTEM WANDASEM – proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach. Rozmowę przeprowadził Piotr Jackowski 13 listopada 2018 roku.

„Na misjach w Botswanie” – to tytuł wywiadu, przeprowadzonego z ks. Mateuszem Kusztybem przez redaktora Piotra Jackowskiego. Ks. Mateusz jest stalowowolskim rodakiem, pochodzącym z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Zapraszamy do obejrzenia tej niezwykle fascynujacej rozmowy.

Aktywność niżańskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nie ustaje. Ostatnio gośćmi jego członków byli ks. inf. Czesław Wala i poseł Mieczysław Miazga.