Stalowowolski Dzień Kresowian zorganizował miejscowy oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Stalowowolskie środowisko literackie zorganizowało spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia rzeszowskiego oddziału ZLP. Impreza, która odbyła się 25 maja 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, stała się okazją do zaprezentowania dwóch rocznicowych almanachów poetyckiego – „Z księgi życia” oraz prozy – „Deskrypcje”.

Obrzędowość wielkanocna w regionie nadsańskim jest bardzo bogata. Wiele dawnych zwyczajów miało związek z obserwowaniem przyrody budzącej się do życia. Korzenie niektórych tkwiły jeszcze w praktykach przedchrześcijańskich.