Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza nabór uzupełniający w dniach od 06.08.2019 do 30.08.2019 do projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie gminy i miasta Nisko”.

W związku z trudną sytuacją powodziową, 24 maja 2019 roku Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził miejscowość Ruda w gminie Bojanów.

– Jeżeli los ofiarował ci skrzydła, cóż ci po nich, jeżeli nie wykorzystasz ich w służbie drugiemu człowiekowi – powtarza za Seneką KAMILA PIECH. Urodziła się, wychowała i mieszka w Stalowej Woli, tu ma rodzinę, a swoje obowiązki zawodowe pełni w Rzeszowie, gdzie piastuje funkcję Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wraz z podległymi jej urzędnikami wspomaga pracę Wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie. Niezwykle ambitna, pracowita, wciąż doskonali swoje umiejętności z zakresu zarządzania, sięgając po najwyższe stopnie menadżerskiego wtajemniczenia. Dzięki jej zaangażowaniu w regionie nadsańskim powstało wiele inwestycji drogowych, czuwa także nad przygotowaniami do budowy podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S-19 i inwestycjami na naszej wschodniej granicy. Pragnąc być bliżej ludzi i ich problemów, móc jeszcze skuteczniej pomagać mieszkańcom w zaspokajaniu ich potrzeb, postanowiła ubiegać się o mandat radnej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Startuje do niego z listy Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 5.

Dołącz do bezpłatnego systemu informacji lokalnej, który działa już w kilkuset gminach i miastach na terenie całej Polski. Za pomocą systemu samorządy oraz jednostki podległe przekazują na bieżąco informacje o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców. System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, E-mailem lub przez aplikację Blisko. Wystarczy wejść na stronę https://www.sisms.pl/, wpisać Stalowa Wola i zarejestrować się.