Stalowowolski Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych mógł kosztować 50 milionów złotych. Ale kosztował 89 milionów, a wraz z pojazdami, i innymi urządzeniami mobilnymi oraz budowanym obecnie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - prawie 107 milionów. To rozrzutność? Nie, bo lepszy i nowocześniejszy sprzęt, to niższa cena przerabiania odpadów. Gdyby zakład wybudowano za 50 milionów, to różnicę w cenie zapłaciliby wszyscy mieszkańcy Stalowej Woli i gmin, które dostarczają do zakładu odpady. Nie zapłacą.

Restaurację McDonald’s otwarto 10 lipca 2015 roku w Stalowej Woli. Goście będą mieli okazję zamawiać produkty z oferty klasycznej, śniadaniowej oraz strefy McCafé®, a także korzystać z linii McDrive.

Z FRANCISZKIEM ZABOROWSKIM, byłym wiceprezydentem Stalowej Woli, rozmawia PIOTR JACKOWSKI

– Będę rzecznikiem lokalnych przedsiębiorców, kupców, handlowców, osób, które w Stalowej Woli od lat prowadzą działalność gospodarczą. Jako prezydent Stalowej Woli będę kierował się lokalnym patriotyzmem gospodarczym – zapowiedział podczas prezentacji założeń programowych związanych z wspieraniem przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy kandydat na prezydenta Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny. Przedstawiony program zawiera bardzo szczegółowe działania, które zostaną wdrożone gdy Lucjusz Nadbereżny obejmie urząd prezydenta miasta.