Ochotnicza Straż Pożarna ze Studzieńca w gminie Pysznica ma nowe auto. 50 tys. zł – to kwota, którą Powiat Stalowowolski dofinansował zakup wozu strażackiego. Pozostała część dofinansowania pochodziła z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu Gminy Pysznica. Całkowity koszt wozu to 780 tysięcy złotych.

Starosta Janusz Zarzeczny odebrał statuetkę za zajęcie przez Powiat Stalowowolski 12. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok. Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich.

Zaproszenie na uroczystości związane z 79. rocznicą pacyfikacji wsi Kochany.

Zebrania wiejskie będą się odbywać w najbliższym czasie w sołectwach gminy Pysznica.