W dniu 1 lipca 2024 roku, w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbył się Konwent Gmin Powiatu Stalowowolskiego, na którym poruszono kluczowe kwestie dotyczące infrastruktury drogowej regionu.

W konwencie uczestniczyli Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Stalowowolski Stanisław Sobieraj oraz: Burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, Wójt Gminy Bojanów Agnieszka Kobylarz, Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz oraz Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy.

Podczas spotkania omówiono szczegóły planowanych inwestycji drogowych, które mają na celu poprawę stanu infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Władze powiatu oraz przedstawiciele gmin podkreślili znaczenie tych projektów dla rozwoju lokalnych społeczności i gospodarki regionu.

Spotkanie stanowiło istotny krok w kierunku efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową powiatu stalowowolskiego, a także podkreśliło znaczenie dialogu i współpracy między władzami lokalnymi w dążeniu do wspólnych celów.

P.S.