Beata Barcicka – Kłosowska, dotychczas zastępca dyrektora ds. lecznictwa, 28 czerwca została powołana przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego na stanowisko p.o. dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, dyrektor szpitala Monika Pachacz – Świderska złożyła rezygnację ze stanowiska 28 czerwca.

– Pani dyrektor chciała odejść, zgodziliśmy się na to odejście na zasadzie porozumienia stron, bez okresu wypowiedzenia. Chciałbym podziękować pani dyrektor Pachacz – Świderskiej za prawie 3-letnią pracę na tym stanowisku. To była bardzo dobra i owocna współpraca. Pani dyrektor zrealizowała wiele ciekawych pomysłów, włożyła w tę pracę wiele sił i energii – mówi starosta.

Beata Barcicka – Kłosowska została powołana na stanowisko p.o. dyrektora na pół roku. Po tym czasie będzie ogłoszony konkurs na dyrektora szpitala.  

– Pani doktor jest długoletnim pracownikiem szpitala, zna tę placówkę, myślę, że będzie też bardzo dobrym dyrektorem – mówi Janusz Zarzeczny.

Beata Barcicka – Kłosowska ze stalowowolskim szpitalem jest wiązana od ponad 20 lat. Rozpoczęła tu pracę w 2002 roku jako stażysta, a następnie pracowała jako młodszy asystent na Oddziale Neurologicznym, a po uzyskaniu specjalizacji, jako starszy asystent. Ponadto pełniła też funkcję pełnomocnika ds. praw pacjenta.

– Od dnia dzisiejszego, pełnię obowiązki Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ta decyzja nastąpiła szybko. Podejmuję się tej bardzo trudnej roli i bardzo trudnego zadania. Oczywiście wszystkie tematy, które były realizowane, będą kontynuowane. Chcemy zachować ciągłość udzielanych świadczeń, przed nami nowe wyzwania, nowe projekty, inwestycje. Deklaruję współpracę z panem starostą, Zarządem Powiatu Stalowowolskiego i z pracownikami SP ZZOZ – mówiła podczas konferencji Beata Barcicka – Kłosowska.

P.S.