Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty żłobko – przedszkola w Chwałowicach miało miejsce 3 czerwca 2024 roku. Placówka powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Ta ważna i strategiczna inwestycja dla gminy Radomyśl nad Sanem i lokalnego środowiska ma być zrealizowana w ciągu roku. Już w przyszłym roku najmłodsze dzieci będą uczyć się i bawić w nowoczesnej placówce z bezpiecznymi i przyjaznymi warunkami do rozwoju.

Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły podstawowej Wioletta Maślach, która powitała gości. Wśród nich znaleźli się: poseł na Sejm RP Rafał Weber, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, radna sejmiku Kamila Piech, wicestarosta powiatu stalowowolskiego Stanisław Sobieraj, wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sioda, zastępca wójta Izabela Szałaj, radna powiatu stalowowolskiego Leokadia Gugała, dyrektor GCK Teresa Lachowska, ks. kanonik Jan Jasiewicz, prezes firmy wykonujący inwestycję Wojciech Kuziara, sołtys sołectwa Chwałowice Adam Majewski, prezes jednostki OSP Chwałowice Piotr Ryba, prezes LZS „Jeziorak” Chwałowice Damian Kamiński. Byli obecni radni gminni, nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, młodzież szkolna oraz najmłodsze dzieci z obecnego przedszkola, które wraz ze starszymi uczniami uświetniły to wydarzenie występami muzycznymi.

Po odśpiewaniu hymnu dyrektor szkoły podziękowała wójtowi gminy za dostrzeżenie potrzeb lokalnego środowiska i wszelkie podjęte starania o realizację zadania. Jak podkreśliła, żłobko – przedszkole będzie przyszłościową inwestycją w dzieci, przyjaznym środowiskiem rozwoju dla kilkudziesięciu maluchów, miejscem zapewniającym dobry start w przyszłość.

W swoim wystąpieniu wójt Jan Pyrkosz podkreślił, jak bardzo ważna jest to inwestycja dla gminy i Chwałowic. – Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę żłobko – przedszkola – akcentował. – Ta inwestycja nie mogłaby być zrealizowana, gdyby nie wsparcie otrzymane w 2023 roku z rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 6,9 mln zł z przeznaczeniem na budowę obiektu, jak i drogi dojazdowej. Te środki pozwolą na bardzo szybką realizację inwestycji i od 1 września 2025 roku dzieci będą już mogły korzystać z nowego obiektu. Dotacja została przyznana w ubiegłym roku przez ówczesny rząd PIS, który wspierał samorządy gminne w realizacji strategicznych i ważnych inwestycji bardzo dużymi środkami. Na terenie gminy ze środków tego programu zrealizowane zostały m.in. modernizacja SUW czy renowacja kilku obiektów zabytkowych. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu Rafałowi Weberowi, ówczesnemu wiceministrowi infrastruktury, a obecnie posłowi RP, za ogromne wsparcie, zaangażowanie w pozyskaniu tych środków. Bardzo dziękuję także pani senator RP Janinie Sagatowskiej, która bardzo aktywnie starała się o wsparcie także tej inwestycji, będącej dla naszej gminy i Chwałowic zadaniem epokowym, bardzo ważnym i która przez wiele lat będzie służyć kolejnym pokoleniom dzieci z Chwałowic, z obwodu szkoły i całej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i za to, że razem w gronie młodzieży szkolnej i dzieci z przedszkola możemy dokonać aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego obiektu. Gratuluję społeczności Chwałowic, obwodu szkoły i cieszę, że wspólnie możemy dokonać tego aktu.

Po przemówieniu wójta nastąpiło podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego upamiętniającego to wydarzenie, którego dokonali goście i kadra nauczycielska. Zamknięty w metalowej tubie i wmurowany w fundamenty przyszłego obiektu akt erekcyjny będzie cenną pamiątką dla przyszłych pokoleń.

Sołtys sołectwa Chwałowice Adam Majewski w imieniu swoim i mieszkańców wyraził wdzięczność i zadowolenie z podjęcia decyzji o realizacji budowy żłobko – przedszkola. Szczególne podziękowania skierował do wójta gminy za podjętą inicjatywę i starania w doprowadzeniu do wykonania inwestycji oraz radnych Rady Gminy za wyrażenie zgody na przeznaczenie środków z budżetu Gminy na ten cel. Podziękował również pozostałym gościom za przybycie i uczestniczenie w tej uroczystości. Wyraził wdzięczność za dobrą współpracę i pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację istotnych dla społeczności lokalnej zadań m.in. budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, remont drogi Chwałowice – Łążek czy aktualnie realizowaną modernizację stadionu LZS. Wyraził nadzieję na spotkanie w tym samym gronie na otwarciu tego obiektu.

Gratulacje i podziękowania złożył poseł na Sejm RP Rafał Weber. – Bardzo się cieszę, że tu, w Chwałowicach jest potrzeba budowy takiej bazy oświatowo – wychowawczej – mówił. – Po liczbie dzieci zgromadzonych tutaj i uczestniczących do punktów przedszkolnych widać, że takich potrzeb może być więcej. I to jest ta największa radość. Wszystko co robimy skupia się wokół rozwoju naszej ojczyzny, naszej małej lokalnej wspólnoty i wokół tego rozwoju skupia się młode pokolenie. Naszą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością władzy państwowej, ale też władzy samorządowej jest stwarzanie jak najlepszych warunków do tego, by młode pokolenia miały bezpieczne miejsca do kształtowania swoich serc i umysłów. Takie są właśnie bazy żłobkowo – oświatowe, miejsce spotkania z rówieśnikami, miejsce bezpieczne, spokojne, gdzie młode pokolenie może się rozwijać, a rodzice mają pewność, że zostawiają swoje pociechy pod dobrą opieką. Cieszę się, że właśnie tu w Chwałowicach powstaje żłobko – przedszkole przy wsparciu środków rządowych, przy aktywności władzy lokalnej, samorządowej, która dostrzegła potrzebę budowy takiego zaplecza dla najmłodszych mieszkańców Chwałowic i pozostałych miejscowości. Gratuluję lokalnej społeczności i całej gminy Radomyśl nad Sanem. Dziękuję panu wójtowi Janowi Pyrkoszowi, radnym Rady Gminy poprzedniej kadencji i obecnej za to, że podejmują takie inicjatywy wspierające rodzicielstwo i demografię. Takie systemowe rozwiązania są potrzebne i mam nadzieję, że będzie ich w naszym regionie zdecydowanie więcej. Ważne są takie miejsca gdzie młode pokolenie będzie mogło bezpiecznie i spokojnie kształtować się, bawić, wychowywać i dojrzewać.

W dalszej części zabrali także głos: wicestarosta Stanisław Sobieraj, wiceprzewodnicząca sejmiku Renta Knap i radna sejmiku Kamila Piech. Podziękowali za zaproszenie na to wyjątkowe i piękne wydarzenie. Gratulowali inwestycji i innych podejmowanych inicjatyw oraz determinacji w pozyskiwaniu środków na realizacje tego typu zadań. Życzyli sprawnej realizacji inwestycji i aby powstały obiekt zawsze był wypełniony najmłodszymi milusińskimi i był pełen radości, uśmiechu i zabawy.

Żłobko – przedszkole w Chwałowicach będzie placówką nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla rozwoju i nauki. Obiekt będzie zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskana dotacja wynosi 6 mln 900 tys. zł, natomiast koszt budowy to 5 mln 865 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15 proc. wartości zadania. Całkowity koszt inwestycji obejmujący budowę drogi dojazdowej, opracowanie dokumentacji projektowej, zakup ziemi i nadzór inwestorski jest wyższy i wynosi 6 mln 200 tys. zł.

Zgodnie z projektem, obiekt będzie miał jedną kondygnację i powierzchnię zabudowy wynoszącą 710 m kw. Będzie się w nim mieścił oddział żłobkowy przygotowany na przyjęcie 25 dzieci oraz trzy oddziały przedszkolne z miejscami dla 75 dzieci – po 25 dzieci w każdej z sal. Zarówno żłobek jak i oddziały przedszkolne będą wyposażone w zaplecza i sanitariaty dla dzieci. W budynku powstaną także: pomieszczenia administracyjne (pomieszczenie dyrektora, pielęgniarki, logopedy, wychowawców), toalety ogólnodostępne, kuchnia, magazyny i pomieszczenia techniczne. Inwestycja zakłada także budowę m.in. przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego oraz parkingu. W ramach zadania teren będzie utwardzony, powstanie też droga manewrowa i dojazdowa do obiektu, której koszt szacowany jest na 400 tys. zł. Na realizację tej części zadania, w ramach odrębnego przetargu, Gmina także pozyskała środki dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Żłobko – przedszkole zostanie kompleksowo wyposażone w sprzęty, meble i zabawki niezbędne do funkcjonowania placówki.

P.C.

Fot. D.W.