Umowę na budowę remizy strażackiej w Rzeczycy Okrągłej podpisali radomyski wójt Jan Pyrkosz i Mirosław Gucwa – wiceprezes firmy WOD-BUD. W obiekcie, oprócz garaży dla OSP, będą mieścić się też pomieszczenia do korzystania przez mieszkańców sołectwa.

Zadanie będzie obejmowało: budowę budynku remizy OSP o powierzchni użytkowej 276 m kw. wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu, wykonanie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, co, gazu, wentylacji, budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. Ponadto w zakresie robót przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznych: wewnętrznej zasilającej i odgromowej oraz przebudowę telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej.

Koszt inwestycji po przetargu, na który wpłynęło pięć ofert, wynosi 1 mln 850 tys. zł. Gmina na realizację inwestycji pozyskała wcześniej, na wniosek wójta gminy, dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł. Zatem dotacja nie zostanie w pełni wykorzystana, co jest wynikiem korzystnego dla Gminy przetargu. Gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego, który będzie wynosił 15 proc. wartości zadania.

P.C.

Fot. D.W.