Wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa Powiatu Stalowowolskiego – 6 lutego 2024 roku starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys, podpisali umowę na przebudowę drogi w Maziarni. To inwestycja warta ponad 9,3 mln zł.

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bojanów i dotyczy drogi nr 1031R. Chodzi konkretnie o liczący ponad 2,2 km długości odcinek drogi w miejscowości Maziarnia.

– To potężna inwestycja, która obejmie przebudowę drogi praktycznie na całej długości wsi. Realizacja zadania rozpocznie się już wczesną wiosną i potrwa najpóźniej do końca tego roku. Będzie sporo pracy, ale po wszystkim kierowcy będą jeździli w Maziarni po gładkim asfalcie, a piesi będą mieli do dyspozycji bezpieczny chodnik – zapowiada Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Inwestycja będzie realizowana na odcinku o łącznej długości 2 267 m, w tym przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 2 144 m, a na odcinku 123 m będzie wykonany remont. Zadaniu będzie towarzyszyło sporo robót ziemnych, w drodze zostaną wybudowane m.in. kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. W ramach inwestycji zostaną również wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej oraz nowe zjazdy. Wyremontowane będą także pobocza, oczyszczone i odmulone rowy i przepusty drogowe. Zostanie również wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG, a jej rozpoczęcie zaplanowano wczesną wiosną 2024 roku. Wartość całego zadania to 9 mln 354 tys. zł, z czego 7 mln 483 tys. zł (80% kosztów) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Bojanów.

P.S.