Uroczystość wręczenia Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem 11 stycznia 2024 roku. Świętowali jubilaci, którzy przeżyli wspólnie 50 i 60 lat.

Parom małżeńskim, świętującym Złote Gody, wręczane są Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Przyznaje je przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Radomyśl nad Sanem organizuje corocznie uroczystość wręczania owych odznaczeń, wyrażając wdzięczność seniorom będącym wzorem miłości i wierności małżeńskiej. Tak było i w tym roku. Jubilatom wręczał medale i gratulował radomyski wójt Jan Pyrkosz.

Jubilaci, którzy przeżyli wspólnie 60 lat, to: Kazimiera i Zygmunt Stecowie (Witkowice), Halina i Zbigniew Kowalikowie (Radomyśl nad Sanem), Janina i Bolesław Śpiewakowie (Wola Rzeczycka), Maria i Kazimierz Wronowie (Antoniów), Agnieszka i Eugeniusz Czerpakowie (Chwałowice).

Natomiast Złote Gody obchodzili: Zofia i Eugeniusz Butrynowie (Rzeczyca Długa), Zofia i Stanisław Kućmierscy (Chwałowice), Maria i Stanisław Maślachowie (Chwałowice), Danuta i Jan Mazurkowie (Łążek Chwałowski), Teresa i Zygmunt Turkowie (Wola Rzeczycka), Krystyna i Roman Wiktorowie (Radomyśl nad Sanem), Teresa i Zbigniew Woźniakowie (Antoniów), Kazimiera i Marian Woźniakowie (Chwałowice), Barbara i Jan Wróblowie (Żabno), Edwarda i Władysław Dąbkowie (Nowiny), Grażyna i Tadeusz Pawłowscy (Nowiny), Grażyna i Stefan Rębiszowie (Nowiny), Zofia i Zbigniew Woźniakowie (Chwałowice).

Jubilaci zostali uhonorowani medalami przez wójta Jana Pyrkosza. Włodarzowi asystowali Edward Wermiński – przewodniczący Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem i Agata Wydra – kierownik radomyskiego USC. Wyrazem szacunku były także listy gratulacyjne, upominki, kwiaty, odśpiewano tradycyjne „Sto lat”. W części artystycznej zaprezentował się zespół „Sanowiślaczki”, a długie dyskusje toczono przy obiadowym stole. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu.

Uroczystość poprowadziła Teresa Lachowska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Poproszony przez nią o zabranie głosu wójt Jan Pyrkosz podkreślił: – Minęło 60, ale też 50 lat od chwili, kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu waszego pożycia małżeńskiego, składam wam, drodzy jubilaci, gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na waszej skroni. Znamienne jest to, że pan Prezydent RP Andrzej Duda za pół wieku przeżytego wspólnie związku małżeńskiego uhonorował was Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uważam, że jest to jedno z najcenniejszych wyróżnień dla obywateli naszej ojczyzny. Moje skromne słowa nie byłyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył państwu w imieniu własnym i całej naszej Gminy życzeń na przyszłość. Życzę bardzo serdecznie wam, drodzy państwo, kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, aby każdy dzień przynosił jak najmniej trosk, tylko dobre chwile w otoczeniu rodziny, w stałych kontaktach ze swoimi najbliższymi znajomymi i przyjaciółmi. Życzę wszystkiego najlepszego w następnych latach.

PIOTR JACKOWSKI

Zdjęcia: Piotr Jackowski


Udostępnij