W czerwcu Gmina Radomyśl nad Sanem wybudowała ścieżkę rowerową prowadzącą w kierunku ujścia Sanu do Wisły. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym środkom unijnym. Wykonawcą zadania było, wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa.

Asfaltowa ścieżka powstała na odcinku 245 m i szerokości 2,5 m, od wału do ujścia. Pozostały odcinek biegnący do polany, na której znajduje się krzyż, został utwardzony tłuczniem. Na budowę ścieżki Gmina pozyskała dotację w kwocie blisko 39 tys. złotych ze środków unijnych z Programu „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej, której jest członkiem.

Powstanie ścieżki zwiększa atrakcyjność gminy pod względem turystyki i rekreacji oraz wykorzystanie walorów tego wyjątkowego miejsca, które swoją malowniczością przyciąga turystów. Miejsce to wykorzystywane jest też przez lokalną społeczność do odprawiania uroczystości religijnych, w tym dziękczynnych za ochronę przed powodzią. W czerwcu tego roku u ujścia Sanu do Wisły na ołtarzu polowym odprawiona została Msza Święta w ramach zorganizowanej przez wójta Jana Pyrkosza uroczystości zakończenia przebudowy wałów przeciwpowodziowych Sanu i Wisły, przeprowadzonej w latach 2019-2020.

P.C.

Fot. R.D.

Udostępnij