Niezwykle uroczyście przebiegły obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie Radomyśl nad Sanem. Gminne obchody rozpoczęły się już w przededniu Narodowego Święta Niepodległości – w czwartek 10 listopada 2022 roku. Dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, w tym dniu społeczność szkolna w Radomyślu przygotowała uroczystą akademię, a delegacje oddały hołd w kilku miejscach pamięci przy mogiłach radomyskich legionistów na cmentarzu parafialnym. Obchody kontynuowano 11 listopada.

Czwartkowe uroczystości w szkole, zorganizowane z inicjatywy dyrektora Marka Patera, rozpoczęła akademia w wykonaniu wychowanków „zerówki” i uczniów szkoły podstawowej w Radomyślu, w której uczestniczyli: wójt Jan Pyrkosz, gminni radni, przedstawiciele Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” z Radomyśla, kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Radomyśla.

Inscenizacja słowno – muzyczna w wykonaniu najmłodszych dzieci oraz występ pantomimiczny przygotowany przez starszych uczniów przedstawiły historię dążenia Ojczyzny do niepodległości – od trudnych czasów zniewolenia w okresie zaborów do odrodzenia się państwa polskiego w 1918 roku. Całości dopełniły pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej. W trakcie przedstawienia, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Było to, wzbudzające refleksję, piękne świadectwo i szacunku dla ofiary naszych przodków w walce o niepodległość oraz dające przykład dla młodych pokoleń.

Wójt Jan Pyrkosz podzielił się własnymi przemyśleniami na temat dziejów dążeń do niepodległości narodu polskiego, faktów związanych z odzyskaniem niepodległości oraz udziału lokalnych bohaterów w tym złożonym procesie.

Po zakończeniu uroczystej akademii przyszedł czas na oddanie pokłonu w miejscach pamięci. Pod tablicą pamiątkową „Synom tej ziemi” umieszczonej na murach szkoły kwiaty złożyli i zapalili znicze: delegacja samorządu gminy, szkoły podstawowej, Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” wspólnie z regionalistą i historykiem Zygmuntem Janoszkiem. Po przejściu pochodem na „Zjawienie” świadectwo wdzięczności i pamięci dano w miejscach pamięci i na 21 grobach radomyskich legionistów, którzy powrócili ze zmagań wojennych w Legionach Piłsudskiego. Przedstawiciele samorządu, szkoły i Koła Łowieckiego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej, Tablicą Katyńską i Krzyżem Powstańców Styczniowych. Ponadto uczniowie i delegacja samorządowa uczcili pamięć lokalnych bohaterów i pracowników szkoły, zapalając znicze na miejscach ich spoczynku.

Tego dnia delegacja samorządu wspólnie z przedstawicielami społeczności sołeckich odwiedziła szereg innych miejsc upamiętniających odzyskanie niepodległości. Wyrazem pamięci było złożenie pokłonu w Żabnie pod tablicą umieszczoną na frontonie kaplicy przydrożnej oraz w Nowinach pod tablicą na budynku Domu Ludowego. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy miało również miejsce pod tablicami upamiętniającymi 100. rocznicę odzyskania niepodległości w Pniowie i Dąbrówce Pniowskiej. Dopełnieniem pierwszego dnia obchodów było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą umieszczoną na ścianie kaplicy przydrożnej w Witkowicach, odbudowanej na 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada odbyła się kontynuacja gminnych uroczystości Święta Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny, patriotyczny pochód, złożone kwiaty i zapalone znicze w wielu miejscach pamięci pozwoliły na godne przeżywanie tego święta.

Drugi dzień obchodów zapoczątkowało spotkanie pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Rzeczycy Długiej. Pod obeliskiem, na którym wyryto słowa „1918–2018 Bóg, Honor, Ojczyzna”, ksiądz pr. Tadeusz Mentel odmówił modlitwę za poległych i zaginionych, za Ojczyznę i parafian. Uczestnicy odśpiewali hymn narodowy. Delegacja samorządowców, na czele z wójtem Janem Pyrkoszem i przewodniczącym Rady Edwardem Wermińskim, złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Pokłon złożyły także delegacje sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, strażaków OSP oraz dzieci i młodzieży ze szkoły w Rzeczycy Długiej. Wójt Jan Pyrkosz w swoim wystąpieniu przedstawił zwięźle drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Świadectwo wdzięczności i pamięci delegacja samorządowa przy współudziale lokalnych społeczności oddała również w kolejnych miejscach pamięci. Jako wyraz hołdu i wdzięczności wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności, przedstawiciele samorządu wiązanki kwiatów złożyli w Antoniowie pod Pomnikiem Pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz w Chwałowicach pod krzyżem z tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Wydarzeniem drugiego dnia obchodów rocznicowych była Msza św. za Ojczyznę, odprawiona przez ks. Damiana Zielińskiego w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządu gminnego, jednostek organizacyjnych, Nadleśnictwa Gościeradów, harcerze, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Radomyśla i gminy. Nabożeństwo, odprawione w obecności sztandarów, muzycznie uświetniła Radomyska Orkiestra Dęta.

Podczas homilii kapłan podkreślił ważność wiary, patriotyzmu oraz pamięci o historii, która uczy nas jak istotna jest jedność narodu i tkwiąca w niej siła, która pozwoliła na przezwyciężenie trudnych czasów i zagrażających Ojczyźnie niebezpieczeństw. Ksiądz powiedział m.in. – Odzyskaliśmy niepodległość, ale ona nie została nam dana na zawsze. Musimy o nią walczyć, o nią się troszczyć, dla niej pracować. My musimy być razem, bo jedną mamy matkę – Polskę.

Po zakończeniu Mszy św. i przejściu pochodem ze sztandarami, w rytm marszu orkiestry dętej na Mały Rynek, pod pomnikiem „Poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914-1918 z Radomyśla”, została wciągnięta flaga na maszt oraz odśpiewany hymn narodowy. W przemówieniu wójt Jan Pyrkosz podkreślił wagę patriotyzmu w dzisiejszych czasach i konieczność spełniania obywatelskiego obowiązku przyjęcia postawy czci i miłości do Ojczyzny wraz z gotowością pracy dla niej, poświęcenia i obrony. Powiedział m.in: – Dzień niepodległości, który dzisiaj obchodzimy, jego 104. rocznicę, jest tak naprawdę dniem radosnym, ponieważ wspólnie możemy cieszyć się wolnością, suwerennością, którą posiada nasza Ojczyzna. Ale kiedy sięgniemy pamięcią do przeszłości, naszą radość przyćmiewa historia o poświęceniu w dążeniu do niepodległości, okupionej przelaną krwią. Wówczas na naszych twarzach pojawia się powaga.

Przedstawiając losy Ojczyzny, wójt wspomniał: – Rzeczpospolita na okres 123 lat straciła suwerenność. Istniał jednak naród polski, który walczył o utrzymanie swojej tożsamości, o przetrwanie. I dzięki tej niezłomnej walce narodowa tożsamość została zachowana.

W trakcie przemowy wójt wspomniał również o młodych radomyślanach, którzy walczyli w szeregach Legionów Polskich i którzy ponieśli najwyższą ofiarę. Na zakończenie powiedział: – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, jesteśmy zobowiązani do zachowania pamięci, w jaki sposób ta wolność została odzyskana. Cieszymy się dziś pokojem, tak niedocenianym. Teraz gdy jesteśmy świadkami prawdziwej wojny za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, zdajemy sobie sprawę, że obok niepodległości, suwerenności i możliwości decydowania o losach własnego kraju, pokój jest najwyższym, nadrzędnym dobrem.

Delegacja samorządowa w składzie: wójt Jan Pyrkosz, przewodniczący Rady Edward Wermiński, radna powiatu Leokadia Gugała oraz radna gminna Dorota Borys złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Pokłon i cześć bohaterom poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oddały także delegacje przedstawicieli jednostek organizacyjnych, Nadleśnictwa Gościeradów, harcerzy, szkół i Grona Młodzieży Ziemi Radomyskiej.

Świadectwo pamięci powyższe delegacje dały także na Dużym Runku pod pomnikiem posadowionym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomnik z 2018 roku poświęcony jest walczącym legionistom z całej gminy. Tu też zapłonęły znicze i zostały złożone wiązanki kwiatów.

Zwieńczeniem tego uroczystego dnia były obchody rocznicy niepodległości w Woli Rzeczyckiej. Delegacja samorządowa, Koła Łowickiego „Głuszec” z Tarnobrzega, strażacy z Dąbrowy Rzeczyckiej i harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze pod krzyżem pamięci 1918–2018 wzniesionym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Krzyż i tablica pamiątkowa znajdują się na cmentarzu parafialnym.

Wspólne świętowanie kontynuowano na placu przykościelnym, gdzie nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu narodowego przy akompaniamencie miejscowej orkiestry dętej. Zapłonęło „Ognisko Patriotyzmu” rozpalone przez wójta Jana Pyrkosza, ks. pr. Marcina Hejmana i przedstawicielkę szczepu harcerzy Halinę Turek. Wójt Jan Pyrkosz przedstawił pokrótce przyczyny utraty państwowości, czas zaborów oraz wydarzenia historyczne, które doprowadziły do odzyskania upragnionej przez naród niepodległości w 1918 roku.

Dla uczestników uroczystości przygotowano program słowno–muzyczny, zagrała też miejscowa orkiestra dęta. Dopełnieniem uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez wszystkich uczestników „Ogniska Patriotyzmu”.

Przypadająca w tym roku 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest datą – symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. 11 listopada to data bliska sercu każdego Polaka. Data skłaniająca do refleksji na temat patriotyzmu i największych wartości, jakie stanowią wolność i suwerenność.

11 listopada 1918 roku nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku zakończenia I wojny światowej i działań własnych Polska, po wielu dziesięcioleciach, powróciła na mapy Europy. Spełniły się nadzieje i oczekiwania całego narodu, powstańców listopadowych, styczniowych i ich potomków, emigrantów i zesłańców. 104 lata temu spełniły się sny o niepodległej Ojczyźnie.

P.C.

Udostępnij