W Radomyślu nad Sanem trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej – ul. Legionów łączącej drogę wojewódzką z mostem na Sanie. W ramach inwestycji prowadzony jest również II etap remontu mostu. Koszt całego zadania wynosi 6,4 mln złotych i jest współfinasowany przez Gminę Radomyśl.

Przebudowa drogi relacji Radomyśl – Skowierzyn na odcinku liczącym 1282 m. została przyjęta przez Powiat do realizacji na wniosek i deklarację dofinansowania złożone przez wójta. Obejmuje ona wzmocnienie istniejących nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy i pobocza oraz elementy odwodnienia. Roboty drogowe prowadzi, wybrane przez Powiat w przetargu, Konsorcjum PBI, a ich koszt wynosi nieco ponad 2,4 mln złotych.

Równocześnie z pracami drogowymi prowadzony jest remont mostu na Sanie w Radomyślu. Jest do drugi etap remontu przeprawy. Pierwszy zakończył się w 2017 roku i dotyczył części jezdnej mostu i obejmował remont płyty mostu, nawierzchni jezdni, chodników, systemu odwodnienia, urządzeń dylatacyjnych, balustrad i barier. Teraz przyszła kolej na dolną część mostu. Aktualnie wzmacniana jest cała stalowo-betonowa konstrukcja przeprawy. Wymieniane są uszkodzone elementy, zabezpieczane podpory i płyty pomostu, a stalowe części otrzymają nową powłokę antykorozyjną. Remont mostu realizuje krakowska firma PIMIN, która wykona zadanie za 3,9 mln złotych.

Wartość zadania ogółem wynosi 6,4 mln złotych, a większość tej kwoty to rządowe dofinansowanie. Na inwestycję Starostowo Powiatowe w Stalowej Woli pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,87 mln zł. Gmina Radomyśl partycypuje w kosztach realizacji zadania, przeznaczając na ten cel w 2022 roku kwotę 590 tys. zł.

Część drogowa inwestycji ma być gotowa w październiku, natomiast most w lipcu przyszłego roku. Zarówno droga jak i most są udostępnione do ruchu, jednak użytkownicy szlaku muszą liczyć się z utrudnieniami w komunikacji.

Do realizacji inwestycji doszło dzięki staraniom starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego i Zarządu Powiatu oraz zabiegom wójta Jana Pyrkosza o przygotowanie i realizację tej inwestycji przez Powiat Stalowowolski z finansowym udziałem Gminy Radomyśl nad Sanem.

P.C.

Udostępnij