Trwa drugi etap przebudowy mostu na rzece San w Radomyślu nad Sanem, a także modernizacja ok. 1,3 km łączącej się z tym obiektem drogi powiatowej.

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”, Powiat Stalowowolski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czek symbolizujący to wsparcie, z rąk stalowowolskiego posła i wiceministra infrastruktury Rafała Webera, odebrał w lutym tego roku starosta Janusz Zarzeczny.

Inwestycja ta składa się z dwóch elementów. Pierwszy, to kontynuacja przebudowy mostu na Sanie. W latach 2016 – 2017 za kwotę 3,2 mln zł został wykonamy remont i modernizacja tego obiektu, w tym: nawierzchni jezdni i chodników, systemu odwodnienia, płyty pomostu, urządzeń dylatacyjnych, balustrad oraz barier. Obecnie remontowana jest część pod płytą mostu, czyli jego cała konstrukcja.

Prace te obejmują m.in.: rozebranie prefabrykatów betonowych na stożkach i nasypach, roboty ziemne i żelbetowe na stożkach, przy filarach i przyczółkach, roboty zabezpieczające podpór i płyty pomostu od spodu, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymianę uszkodzonych nitów na śruby sprężające, umocnienie stożków betonowych elementami prefabrykowanymi, ułożenie ścieków korytkowych na skarpach, a także wykonanie schodów skarpowych.

Drugim elementem tej inwestycji jest jest modernizacja drogi, od mostu do skrzyżowania z drogą wojewódzką w centrum Radomyśla, czyli ulica Legionów. To odcinek o długości ok. 1,3 km.

W ramach tych prac przebudowywane są istniejące nawierzchnie jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, z budową i przebudową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, wraz z przebudową istniejących zjazdów. Przebudowywane są również pobocza oraz elementy odwodnienia.

Wartość całej inwestycji wynosi 6,4 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3,8 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetów Powiatu Stalowowolskiego – 1,72 mln zł oraz gminy Radomyśl nad Sanem – 880 tys. zł. Wykonawcami są: firma PIMIN Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa – w przypadku części mostowej oraz konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o z Kraśnika, które wykonuje część drogową inwestycji.

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej planowane jest w październiku 2022 r., a mostu w lipcu 2023 r. Droga i most są cały czas przejezdne, jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

P.S.

Udostępnij