Uczniowie ze szkół z terenu powiatu stalowowolskiego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które zostały przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają uczniów w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Uczniowie rywalizują w trzech grupach wiekowych:
I grupa – szkoła podstawowa, klasy I-IV
II grupa – szkoła podstawowa, klasy V-VIII
III grupa – szkoła ponadpodstawowa

Rywalizacja jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. Każda gmina z terenu powiatu stalowowolskiego organizuje eliminacje szkolne, w których najlepsi przechodzą do etapu powiatowego, a następnie do wojewódzkiego.

Zwycięzcy etapu powiatowego:
I grupa – Szymon Herdzik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłyżowie
II grupa – Oskar Pawłowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej
III grupa – Marcin Wilkus z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli

Uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Stalowowolski, które wręczali: Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski, Szczepan Kozioł – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Grzegorz Idec – członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej Woli.

P.S.

Udostępnij