W ostatnim czasie rozpoczęta została modernizacja drogi gminnej Chwałowice – Łążek Chwałowski. Inwestycja, zakładająca remont odcinka drogi o długości 4,6 km, będzie kosztować łącznie 2,2 mln zł, a większą część kosztów pokryją środki z dotacji pozyskanych przez Gminę Radomyśl nad Sanem.

Realizacja inwestycji została powierzona, wyłonionej w drodze przetargu, firmie WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Roboty, ze względu na duży zakres prac, zostały podzielone na etapy i obejmują wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej i wykonanie poboczy z kruszywa.

Na wykonanie zadania Gmina, na wniosek wójta Jana Pyrkosza, pozyskała dotację na kwotę ponad 1,5 mln. zł. z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Czek na tę sumę wójt odebrał z rąk wiceministra infrastruktury i posła na Sejm RP Rafała Webera w dniu 20 listopada 2021 roku.

W ostatnim czasie gmina uzyskała kolejne dofinansowanie na przebudowę drogi z Chwałowic do Łążka Chwałowskiego. Tym razem jest to kwota 100 tys. zł, otrzymana od Lasów Państwowych w ramach Funduszu Leśnego. Czek na tę kwotę otrzymał 20 grudnia 2021 roku w Łążku Chwałowskim wójt Jan Pyrkosz z rąk wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła i nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów Mirosława Macha.

Przyznane środki w ramach dotacji zmniejszą finansowy udział Gminy w realizacji inwestycji wycenionej na 2,2 mln. zł. Udzielone wsparcie finansowe i środki własne Gminy pozwolą na dokończenie inwestycji i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze, która kończyć się będzie w Łążku Chwałowskim. Warto jeszcze przypomnieć, że odcinek tej drogi o długości 800 m został już zmodernizowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 30 września 2023 roku. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że droga zostanie oddana do użytku dużo wcześniej.

P.C.

Fot. Dawid Wąsikowski

 

Udostępnij