O drogach, Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, a także inwestycjach w bazę oświatową – rozmowa z JANUSZEM ZARZECZNYM, starostą stalowowolskim.

– Dobiegł końca 2021 rok. Mimo że wciąż towarzyszy nam epidemia COVID-19, był on zupełnie inny od 2020 roku, kiedy to skutki pandemii oraz związane z nimi obostrzenia niejako „zdusiły” działalność firm, instytucji i samorządów, mocno ograniczając ich funkcjonowanie. W minionym roku dało się już zauważyć znaczne ożywienie, również w przypadku działań realizowanych przez Powiat Stalowowolski. Widać to zwłaszcza na przykładzie inwestycji…

– Jeśli chodzi o inwestycje, to miniony rok rzeczywiście był dla nas bardzo udany, zwłaszcza w kwestii inwestycji drogowych. Każdego roku staramy się realizować 3-4 duże zadania drogowe, tak było i tym razem. Najpierw zakończyliśmy I etap rozbudowy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli. To był krótki odcinek, ale skomplikowany, a co za tym idzie – dość kosztowny. To zadanie zrealizowaliśmy wspólnie z Miastem, co jest dowodem na dobrą współpracę Gminy i Powiatu, z której bardzo się cieszę. Kolejną ważna inwestycją była przebudowa drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinku w miejscowości Kotowa Wola, zrealizowana przy dobrej współpracy z gminą Zaleszany. Dużym i jednocześnie istotnym zadaniem zrealizowanym w 2021 roku, była też przebudowa mostu na rzece Sanna w miejscowości Łążek Zaklikowski. Ten obiekt był w bardzo złym stanie, pilnie wymagał remontu. Chcę podkreślić, że nie byłoby tej inwestycji, gdyby znowu nie dobra współpraca – pozyskaliśmy na nią środki z aż trzech źródeł. Połowa, bo ponad 1 milion złotych, pochodziła z budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej. Dodatkowo, ponad 630 tysięcy złotych na ten cel otrzymaliśmy z Lasów Państwowych, a po 215 tysięcy złotych pochodziło z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Zaklików.

– Największą i najtrudniejszą w realizacji ze wszystkich ubiegłorocznych inwestycji drogowych Powiatu Stalowowolskiego była jednak rozbudowa ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli…

– Podobnie jak zrealizowana w poprzedniej kadencji przebudowa ulicy Poniatowskiego, rozbudowa ulicy Popiełuszki była jedną z najważniejszych, ale i najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych Powiatu w ostatnich latach. To było niezwykle trudne zadanie, głównie z powodu lokalizacji w centrum miasta, ilości i złożoności prac związanych z infrastrukturą podziemną, a zwłaszcza teletechniką. Wpłynęło to nie tylko na wzrost kosztów zadania, ale i na termin jego oddania. Na szczęście jesteśmy już na finiszu, w pierwszej połowie stycznia będziemy chcieli oddać ulicę Popiełuszki do użytku.

– W sumie w 2021 roku na inwestycje drogowe Powiat wydał prawie 14,6 mln zł. Tylko część tej kwoty pochodziła z budżetu Powiatu, oprócz niej było też wsparcie gmin oraz Lasów Państwowych, ale największa część środków pochodziła z rezerwy subwencji ogólnej, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg…

– Rzeczywiście, udało nam się pozyskać dużo pieniędzy z funduszy krajowych. Z jednej strony świadczy to dobrze o naszych pracownikach, potrafiących przygotować wnioski, które później są wysoko oceniane, a z drugiej to również efekt wsparcia, jakie regularnie otrzymujemy od wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Zresztą na jego pomoc może liczyć nie tylko nasz powiat, ale wszystkie samorządy z całego regionu. To wsparcie jest nie do przecenienia, dzięki niemu możemy realizować znacznie więcej inwestycji. Cieszy mnie również bardzo dobra współpraca z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, która wsparła na przestrzeni ostatnich lat już kilka realizowanych przez nas inwestycji drogowych. Oczywiście nie bez znaczenia jest również współpraca z gminami, które zawsze partycypują w kosztach przebudowywanych na ich terenie dróg powiatowych. Efekt tych wspólnych wysiłków jest taki, że większość dróg powiatowych mamy w dobrym lub bardzo dobrym stanie.

– Prawie 2,5 mln zł pochłonęły również inwestycje edukacyjne, głównie w bazę sportową, ale też np. w warsztaty szkolne w CEZ-ie…

– Dbamy o nasze szkoły, zależy nam, aby dysponowały jak najlepszym zapleczem. Z jednej strony wpływa ono na komfort pracy uczniów i nauczycieli, a z drugiej – potrafi mieć też spore znaczenie, gdy młodzież jest na etapie decydowania, którą szkołę wybrać. Dlatego też zrealizowane w minionym roku inwestycje w szkołach są bardzo istotne. Na przykład przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w CEZ przy ul. Kwiatkowskiego umożliwiła nam wreszcie przeniesienie warsztatów samochodowych z ul. Hutniczej. Dzięki temu, młodzież może odbywać zajęcia praktyczne w dużo lepszych warunkach, niż dotychczas. Z pewnością ważna są też nakłady, jakie poczyniliśmy na szkolną bazę sportową: wyremontowane zostały sale sportowe wraz z zapleczem w Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym, w obu szkołach wyposażyliśmy też siłownie, a dodatkowo w popularnym „Staszicu” remont przeprowadzono też w dwóch salach gimnastycznych pomocniczych, a także wybudowano piękną ściankę wspinaczkową. Ważne inwestycje zostały również poczynione w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych, mam tu na myśli remont sanitariatów na II piętrze oraz urządzenie dużej siłowni terenowej. A taką „wisienką na torcie” było jeszcze zrealizowanie ciekawej i jedynej tego rodzaju inwestycji w regionie, jaką jest wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 1, w 80 procentach sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

– Regularnie, już od lat, samorząd inwestuje duże środki w Powiatowy Szpital Specjalistyczny. W 2021 roku była to kwota 3,32 mln zł na doposażenie w sprzęt Oddziału Udarowego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także kwota 600 tys. wydana na sprzęt przekazany w sierpniu – kliniczny unit laryngologiczny, aparat ultrasonograficzny, a także biometr optyczny. Wszystko zakupione za środki z budżetu Powiatu…

– Zdecydowanie najwięcej pieniędzy w ogólnym rozrachunku wkładamy w szpital. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji, czyli w latach 2014-2018, na inwestycje w Szpitalu Powiatowym wydaliśmy prawie 60 mln zł. W obecnej kadencji też jest to zazwyczaj kilka milionów rocznie. Potrzeby tej placówki wciąż są jednak ogromne, ledwie kończymy remont czy przebudowę jednego oddziału, a już trzeba brać się za kolejny. Można powiedzieć, że nasz szpital cały czas jest szpitalem w budowie. Sprzęt również zużywa się i starzeje, więc trzeba go regularnie dokupywać i wymieniać. Trzeba też jasno powiedzieć: stalowowolski szpital jest dużo większy od przeciętnych szpitali powiatowych. I to ma swojej skutki – z jednej strony mamy bogatszą specjalistykę, co jest plusem dla pacjentów, czyli naszych mieszkańców, ale z drugiej strony – wymaga od nas większych nakładów i dużo większego wsparcia. Od dawna powtarzam: szpital, to nasze wspólne dobro, to najważniejsza instytucja w całym powiecie. Każdy mieszkaniec albo już korzystał z jego pomocy, albo prędzej czy później będzie jej potrzebował. Zwłaszcza w czasach pandemii, w których przyszło nam żyć. Dość powiedzieć, że każdego roku przewija się przez niego około 30 tysięcy pacjentów. Dlatego nie żal mi środków, które przekazujemy szpitalowi.

– Powiat wspiera szpital nie tylko inwestując w jego rozwój, ale i wspierając jego funkcjonowanie, choćby przez pokrycie straty, o czym zadecydowała Rada Powiatu Stalowowolskiego podczas ostatniej sesji w ubiegłym roku kalendarzowym…

– Mogliśmy to zrobić jako organ tworzący, którym jesteśmy dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. Dysponowaliśmy na koniec roku wolnymi środkami, które postanowiliśmy przeznaczyć na pokrycie straty tej jednostki. To 1,2 mln zł, bo o takiej kwocie mowa, zostanie przez szpital wykorzystane na pokrycie najpilniejszych zobowiązań. Jeszcze raz powtórzę: musimy wspierać tę jednostkę, bo bez tej pomocy sobie nie poradzi. Zwłaszcza teraz, w dobie epidemii COVID-19, gdy szpitale mają ograniczoną działalność, a co za tym idzie, również dochody. Wystarczy popatrzeć na inne szpitale w regionie – co chwilę słychać, że w kolejnych z nich zostają zamykane czy likwidowane jakieś oddziały. My chcemy uniknąć takiego scenariusza, chcemy aby nasz szpital przetrwał ten trudny czas i dlatego go wspieramy. Wierzę, że sytuacja naszej lecznicy ulegnie poprawie, mam też duże zaufanie do pełniącej obowiązki dyrektora Moniki Pachacz-Świderskiej, która pracuje z ogromnym zaangażowaniem i jestem przekonany, że pod jej kierownictwem szpital będzie funkcjonował tak, jak powinien.

– Na koniec proszę opowiedzieć o planach na 2022 rok – lektura budżetu wskazuje, że Powiat nadal zamierza sporo inwestować…

– Tradycyjnie już, chcemy mocno podziałać w zakresie inwestycji drogowych. Złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, a dotyczą one: II etapu przebudowy mostu na rzece San w Radomyślu wraz rozbudową drogi o długości 1,6 km, II etapu przebudowy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli oraz ulicy KEN na odcinku od ronda ks. Warchoła do skrzyżowania z Alejami Jana Pawła II. Ostatni z tych wniosków dotyczy drogi powiatowej relacji Pysznica – Kłyżów, aż do granicy z powiatem niżańskim. To największa i najkosztowniejsza z tych inwestycji, warta około 15 mln zł. Jeśli nie otrzymamy na nią wsparcia z FDS, to będziemy się o nie starali w ramach programu Polski Ład. Z tego źródła już mamy za to zapewnione dofinansowanie do też potężnego zadania, jakim będzie przebudowa ulic Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury w Stalowej Woli. Będzie to inwestycja 2-letnia, w 2022 roku powstanie projekt, a w 2023 roku będzie realizowana fizycznie.

– To największe z zadań drogowych. A inne inwestycje?

– Mamy również zapewnione wsparcie z programu Polski Ład na remont Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, który obejmie m.in. wymianę okien i dachu oraz docieplenie budynku. W planach mamy również realizację II etapu przebudowy warsztatów szkolnych przy CEZ-ie, polegającego na budowie obiektu garażowo-magazynowego. Mamy również zapewnione środki na remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w tej szkole. W planach jest również przebudowa sanitariatów na kolejnym piętrze Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

– Tradycyjnie już, sporo będzie się działo pod względem inwestycyjnym również w Szpitalu Powiatowym…

– Na pewno jeszcze w styczniu oddamy do użytku nowy Oddział Udarowy, ale to w zasadzie jest inwestycja w znakomitej większości zrealizowana jeszcze w 2021 roku. Bardzo duża inwestycja rozpoczęła się już na 4. piętrze najnowszego szpitalnego pawilonu i będzie realizowana w roku przyszłym, mianowicie budowa nowych oddziałów kardiologii zachowawczej oraz ortopedii. Chcemy również zorganizować oddział rehabilitacji pozawałowej i poudarowej. Na ten cel mamy już zagwarantowane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1,5 mln zł. Będziemy też szukali kolejnych środków. Podsumowując, miniony rok był pracowity i udany pod względem inwestycyjnym, ale liczymy na to, że 2022 będzie jeszcze lepszy.

P.S.

Udostępnij