Blisko 650 tys. złotych kosztowała modernizacja warsztatów szkolnych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Zadanie, zrealizowane ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego, podjęto w związku z przeniesieniem wyposażenia z warsztatów z Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Hutniczej.

Powiat Stalowowolski zakończył inwestycję pn. „Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. Zadanie było realizowane w lipcu i w sierpniu 2021 roku. Modernizacja obejmowała wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w dziewięciu pracowniach w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1. Inwestycja ta umożliwiła przeniesienie wyposażenia z warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Hutniczej oraz przeniesienie urządzeń pomiędzy pracowniami w CEZ-ie.

W ramach zadania zostały wykonane takie prace jak: roboty rozbiórkowe i demontażowe, przygotowanie nowych fundamentów pod maszyny, podnośniki i inne urządzenia, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano i uzupełniono tynki, pomalowano pomieszczenia, wykonano i uzupełniono posadzki, zamontowano podwieszane sufity.

Zakres prac obejmował również przeniesienie używanych podnośników samochodowych oraz pozostałych elementów wyposażenia takich jak: rolki hamulcowe, montażownia do wymiany opon, wyważarka do kół.

Rozbudowana została istniejąca instalacja sprężonego powietrza oraz wykonano odciągi spalin. Zakres robot elektrycznych obejmował między innymi wymianę istniejących rozdzielnic oraz wykonanie zasilania projektowanych urządzeń, całościową wymianę instalacji gniazdowej i oświetleniowej.

P.S.

 

Udostępnij