Od godzin południowych 16 maja 2014 roku w powiatach stalowowolskim i tarnobrzeskim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.

W powiecie stalowowolskim we wszystkich gminach, a w tarnobrzeskim – w gminach Gorzyce, Grębów i Baranów Sandomierski. Wprowadzono mobilizację służb ratowniczych i całodobowe dyżury. Fala kulminacyjna na Sanie i Wiśle spodziewana jest w niedzielę.

P.J.

Fot. Jacek Rymarczyk – Pierwsze chwile powodzi w Trześni w gminie Gorzyce w maju 2010 roku

Udostępnij