Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców otrzymał Dariusz Karcz – krótkofalowiec z Niska.

W dniach 27-29 sierpnia 2021 roku, w Marysinie koło Julina w województwie podkarpackim, podczas IX Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców 2021, wręczono Odznaki Honorowe Polskiego Związku Krótkofalowców oraz grawertony i dyplomy za zawody podkarpackie. Srebrną Odznakę Honorową PZK dla Dariusza Karcza, krótkofalowca z Niska, wręczył wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców Mariusz Busiło SP5ITI oraz prezes Oddziału Terenowego PZK nr 18 w Rzeszowie Adam Nazimek SP8N.

Odznaka Honorowa PZK nadawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców. Stanowi szczególne wyróżnienie dla osób, które są członkami PZK, mogą się poszczycić wieloletnią działalnością organizacyjną, zasługami na polu organizacji i rozwoju amatorskiej sieci łączności dla potrzeb społeczeństwa. Wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w zawodach międzynarodowych bądź w klasyfikacjach międzynarodowych, popularyzowały krótkofalarstwo w środowisku lokalnym i światowym.

D.K.

 

Udostępnij