Nietypowy sposób mówienia o św. Janie Pawle II, poprzez eksponaty, zaproponowało Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli organizując lekcje muzealne. Muzeum eksponuje głównie medale, monety czy plakietki upamiętniające pontyfikat Papieża – Polaka, gromadzone przez ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego. Udostępniane są one w placówce działającej przy stalowowolskiej bazylice.

– Już blisko trzydzieści lat organizujemy letnie turnusy dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wakacje z Bogiem”. W tym roku Pan Bóg dał nam piękną pogodę – mówi ks. Edward Madej, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Z możliwości wyjazdu w góry i nad morze skorzystało ponad 200 osób. Na wypoczynek udali się ministranci, lektorzy, oazowicze, podopieczni Ochronki Parafialnej i KKS „Victoria”. Natomiast harcerze wyjechali do Czech.

Grupa 45 harcerzy z 4 Szczepu „Feniks”, działającego od 2013 roku przy parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli, w dniach 13-22 lipca 2015 przebywała na obozie letnim w Karwieńskim Błocie Drugim nad Morzem Bałtyckim.

Dekanalny Dzień Małżeństw Dekanatu Niżańskiego odbył się 14 czerwca 2015 roku przy parafii Matki Bożej Królowej Polski na Malcach.