Odebrano prace wykonane w ramach zadania „Prace restauratorskie i renowacyjne przy kościele parafialnym w Pysznicy”. Było ono współfinansowane ze środków pochodzących z RPOZ. Całkowity koszt prac wyniósł 201 tys. zł. W ramach inwestycji odnowiono elewację oraz drzwi w kościele.

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Rafał Weber, wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, zastępca wójta Witold Pietroniec, proboszcz parafii w Pysznicy ks. Andrzej Maczuga, kierownik budowy Paweł Mateja, przedstawiciel Urzędu Gminy w Pysznicy Paweł Juda, konserwator zabytków Sławomir Stępak. Dodatkowo przedstawiciele władz, w towarzystwie posła Rafała Webera, odwiedzili miejsca prowadzonych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

W zabytkowej plebanii w Pysznicy postępują prace budowlane i środek plebanii odzyskuje dawne walory, a imponujące żłobko-przedszkole w Pysznicy całkowicie zmieniło przestrzeń w centrum miejscowości. Dzięki zaangażowaniu i pozyskiwanym środkom Pysznica rozwija się dynamicznie, łącząc troskę o dziedzictwo kulturowe z nowoczesnymi inwestycjami na rzecz lokalnej społeczności.

G.P.