Z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w całej Polsce odbyła się impreza sportowa pod hasłem Bieg Orląt. W przedsięwzięcie włączył się także stalowowolski oddział Towarzystwa, organizując Bieg Orląt w Stalowej Woli na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Staszica. Wydarzenie miało miejsce 5 października 2022 roku.

Drużyna OSP Studzieniec zajęła III miejsce, a dodatkowo I miejsce w kategorii musztra, w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Stanach (gmina Bojanów) 18 września 2022 roku.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w Stanach (gmina Bojanów) 18 września 2022 roku. Najlepszą z męskich drużyn okazała się jednostka OSP Kotowa Wola, a wśród pań triumfowały druhny z OSP Kępie Zaleszańskie. Fundatorami nagród w zawodach byli Powiat Stalowowolski oraz minister Rafał Weber.

Sportowa rywalizacja stowarzyszeń i możliwość zbadania różnych parametrów swojego stanu zdrowia. To wszystko czekało na uczestników VI Spartakiady Stowarzyszeń i Weekendu dla Zdrowia zorganizowanego przez Powiat Stalowowolski i Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego.