Spotkanie wójta Jana Pyrkosza i pracowników samorządowych z sołtysami gminy Radomyśl nad Sanem odbyło się w Urzędzie Gminy 19 stycznia 2024 roku. Nadarzyła się okazja do rozmów i wymiany informacji w sprawach bieżących gminy, a głównym tematem było omówienie realizowanych i planowanych inwestycji w poszczególnych sołectwach. W związku z początkiem roku wszyscy obecni przyjęli także życzenia noworoczne.

Na pięćdziesiątej sesji w tej kadencji radomyscy radni spotkali się 28 grudnia 2023 roku. Zasadniczym punktem posiedzenia było przyjęcie budżetu na 2024 rok. Samorządowcy uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową i podjęli wiele innych uchwał.

Radomyski wójt Jan Pyrkosz został laureatem dwóch kategorii „Wójt 15-lecia” oraz „Wójt 2022” Ogólnopolskiego Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”, realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Samorządowa Marka Roku”. Włodarz został uhonorowany podczas Jubileuszowej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2023, która odbyła się w Warszawie 1 grudnia. Potwierdzeniem nadania tytułów były statuetki oraz dyplomy. Organizatorem uroczystości była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.

Julian Geneja, radny gminny, został sołtysem Radomyśla nad Sanem. Wybory uzupełniające odbyły się 5 listopada 2023 roku. Przeprowadzenie zarządzonych przez wójta Jana Pyrkosza wyborów w trakcie trwania kadencji 2019-2024 było konieczne w związku ze śmiercią dotychczasowego, wieloletniego sołtysa Tadeusza Jędrzejewskiego.